VÄRLDENS STÖRSTA MONOPOLSPEL
Idag ska ni spela monopol med hela Stockholm som spelplan. Ni kommer varken bygga hus eller hotell och ni slipper betala hyra eller sitta i fängelse. Spelet idag går istället ut på att samla på sig så många gator och stationer som möjligt genom att besöka dem innan klockan 18.00. Det lag som har flest gator när tiden är slut belönas med 20.000kr det andra laget belönas med 10.000kr under förutsättning att de samlat minst 5 gator. Det finns totalt 30 gator eller stationer som man kan få poäng för. Endast det lag som kommer först till en gata eller station får tillgodoräkna sig den gatan. Båda lagen spelar samtidigt var för sig, man behöver aldrig vänta på det andra laget.

SÅ tipsar du Springare och Jagare.

Springare
Christer & Lisbeth
Emelie & Andreas


Jagare
Magnus Carlsson Jessica Andersson
Matte Carlsson Willy Björkman