Wiktoria Habanera ur Carmen, Georges Bizet  Ring 099 416 01 eller skicka WIKTORIA till 72400

Tommy Nilsson – Till havs, Jussi Björling Ring 099 416 02 eller skicka TOMMY till 72400

LaGaylia – O mio babbino caro ur Gianni Schicchi, Giacomo Puccini Ring 099 416 03 eller skicka LAGAYLIA till 72400

Casper Janebrink – Funiculì, Funiculà, Luigi Denza Ring 099 416 04 eller skicka CASPER till 72400

Ola Salo – Nessun dorma ur Turandot, Giacomo Puccini Ring 099 416 05 eller skicka OLA till 72400

Telefonnumren är brukbara från och med lördag 14 april klockan 20.00 och röstningen sker via telefonsamtal och/eller via sms. För att rösta via sms skickar man förnamnet till 72400 (både gemener och versaler fungerar)

Kostnaden är 5,70 kr/ samtal eller sms + ev. trafikavgift.