Se TV-kanalerna live på C More Till TV4:s kanaler

Stockholmspolisen

Måndagar 23.00 i TV4
Måndagar 23.00 i  

Senaste från Stockholmspolisen

3:10
Spela
Två skottskadade i södra Stockholm

Två skottskadade i södra Stockholm

Två personer har skjutits i närheten av Rågsveds centrum i södra Stockholm. Polisen har öppnat en förundersökning om mordförsök. Det är fortfarande oklart hur allvarligt skadade de skjutna är.

Två personer har skjutits i närheten av Rågsveds centrum i södra Stockholm. Polisen har öppnat en förundersökning om mordförsök. Det är fortfarande oklart hur allvarligt skadade de skjutna är.

0:54
Spela
Vittne om skjutningen i Sollentuna: ”Såg två personer som låg på marken”

Vittne om skjutningen i Sollentuna: ”Såg två personer som låg på marken”

Två män har skjutits i Sollentuna norr om Stockholm och är allvarligt skadade. Ett vittne till händelsen såg två personer ligga på marken och hörde skrik.

Två män har skjutits i Sollentuna norr om Stockholm och är allvarligt skadade. Ett vittne till händelsen såg två personer ligga på marken och hörde skrik.

5:10
Spela
Person misshandlad – knuffades ner från klippa

Person misshandlad – knuffades ner från klippa

En person i 20-25-årsåldern misshandlades på lördagseftermiddagen i Skogås strax söder om Stockholm. De tre gärningspersonerna som jagas av polisen ska bland annat ha knuffat ner den misshandlade från en klippa.

En person i 20-25-årsåldern misshandlades på lördagseftermiddagen i Skogås strax söder om Stockholm. De tre gärningspersonerna som jagas av polisen ska bland annat ha knuffat ner den misshandlade från en klippa.

Stockholmspolisen program 10 – källförteckning

Stockholmspolisen program 10 – källförteckning

Stockholmspolisen program 10 – källförteckning

Akt ett

VO: I Stockholm finns det tiotusentals personer som lever utanför samhällets skyddsnät, och antalet ökar. En del är kriminellt belastade, medan andra är utsatta ekonomiskt eller socialt. För många är polisen den närmsta kontakten med samhället. Källa: Stockholms Stadsmission och Röda korset

https://www.stadsmissionen.se/sites/default/files/files/Stockholms-Stadsmission-Hemloshetsrapport2017.pdf

https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fler-lever-utanfor-valfardssystemet-roda-korset/

VO: I polisens uppdrag ingår att bekämpa och förebygga brott, men också att hjälpa människor som befinner sig i nöd. En stor del av polisens arbetstid går åt till att stötta personer som lever i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet. Källa: polisen.se och lawline.se

https://polisen.se/om-polisen/uppdrag-och-mal/

https://lawline.se/answers/ar-polis-skyldig-att-ingripa-vid-brott

VO: Boende på södermalm upplever en ökad utsatthet för ordningsstörningar och missbruk på allmän plats. Som en del i arbetet att förebygga brott har polisen startat en trygghetsgrupp. Källa: Stockholm direkt

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-grupp-med-rutinerade-poliser-borjar-patrullera-soders-gator/reppim!DVpVkUV6ruWXV2AbrnJIhg/

VO: VO: Det är inte olagligt att sova på en offentlig plats, men om den allmänna ordningen störs, kan polisen ingripa. Källa: Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4n_ordning

VO: I Stockholm lever omkring 7 000 personer i hemlöshet. Av dem är det ungefär 1 500 som sover under bar himmel, i tält eller i trappuppgångar. Källa: Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet

Akt 2

VO: Andelen kvinnor som är hemlösa har ökat med 3 procent de senaste åren. 2018 var 33 procent av de hemlösa kvinnor. Källa: svt.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ny-rapport-allt-fler-kvinnor-i-stockholm-lever-i-hemloshet

VO: För många kvinnor som lever i hemlöshet och missbruk är prostitution en av inkomstkällorna. Det finns inga siffror på hur många som försörjer sig på prostitution i Stockholm i dagsläget. Men man kan se att det blivit allt vanligare att utländska kvinnor säljer sex, och dessa kvinnors skyddsnät är ofta obefintligt. Källa: Länsstyrelsen Stockholm samt Jämställdhetsmyndigheten

https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/prostitution%20kartlaggning%202014.pdf

VO: en stor del av de kvinnor som identifierats inom människohandeln och prostitution kommer från Rumänien och Nigeria. Källa: Länsstyrelsen Stockholm och

Jämställdhetsmyndigheten

Akt 3

VO: Psykisk ohälsa kan leda till utanförskap och ensamhet. Källa: Dagens samhälle

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/samhallet-gor-psykisk-ohalsa-varre-18972

Fyra av tio hushåll i Sverige är ensamhushåll och det är runt 1,7 miljoner människor som lever ensamma. Två av tre personer som är 60 år eller äldre bor ensamma. Och antalet ökar stadigt. Källa: svd.se, Som-institutet, Göteborgs universitet

https://www.svd.se/svenskar-ensammast-i-varlden

https://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534194_fragment---hela-boken.pdf

https://mitti.se/lansnyheter/halften-kanner-ensamma//

https://www.svd.se/manniskor-maste-fa-hjalp-ur-ofrivillig-ensamhet

https://www.dn.se/sthlm/l-ingen-ska-behova-do-ensam/

Akt 4

VO: Maria beroendecenter tar emot alkohol- och drogmissbrukare, men eftersom mannen som påstår att han tagit en överdos inte visar några tecken på detta, gör personalen bedömningen att det finns patienter med större vårdbehov. Antalet vårdplatser är begränsade, även om det alltid finns plats för dem som tagit en överdos. Källa: David Eberhardt

Intervju med David Eberhard, enhetschef PRIMA Maria Beroende

VO: Det är relativt vanligt att ensamma och hemlösa personer felaktigt uppger att de är sjuka eller missbrukare, för att få tillgång till en vårdplats där det finns värme och medmänniskor. Källa: David Eberhardt

Intervju med David Eberhard, enhetschef PRIMA Maria Beroende

VO: Antalet människor som lever utanför samhället i Sverige

har ökat de senaste åren. Idag brukar man säga att hundratusen lever i , eller riskerar att hamna i, fattigdom. Risken att utsättas för brott när man lever i skuggsamhället är så här mycket högre när man lever utanför samhället. Källa: SCB och svt.se

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/namnlos/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/100-000-lever-i-materiell-fattigdom-i-sverige

2:48
Spela
Två personer har hittats döda i Stockholm - "I ett källarutrymme"

Två personer har hittats döda i Stockholm - "I ett källarutrymme"

Två personer har hittats döda i Sätra i södra Stockholm. Towe Hägg, presstalesperson vid polisen i Stockholm, är med på telefon.

Två personer har hittats döda i Sätra i södra Stockholm. Towe Hägg, presstalesperson vid polisen i Stockholm, är med på telefon.

Stockholmspolisen program 9 – källförteckning

Stockholmspolisen program 9 – källförteckning

Stockholmspolisen program 9 – källförteckning

Akt 1

VO: I Stockholm anmäls drygt femhundratusen brott varje år. Ungefär 75 % av de brott som anmäls klassas som vardagsbrott, och de flesta invånare riskerar att drabbas förr eller senare. Det rör sig om brott som stöld, skadegörelse bedrägeri och misshandel. Källa: BRÅ och polisen.se

https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/mangdbrott/

VO: Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots den stora resurs som går åt, är det bara omkring fjorton procent av brotten som klaras upp. Källa: Riksrevisionen och Svt

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e848/1518435483272/RiR_2010_10.pdf

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-fa-brott-blir-uppklarade

Akt 2

VO: Misshandel är ett brott som prioriteras högt av rättsväsendet, men ändå lyckas polisen bara binda en misstänkt person till brottet i 13 procent av fallen. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/download/18.4a33c027159a89523b1b134a/1494922646542/4_Misshandel.pdf


VO: När en brottslig handling riktas mot en individ, kan konsekvenserna bli stora. Den utsatta kan drabbas ekonomiskt, men i många fall också fysiskt och psykiskt. Källa: Brottsoffermyndigheten

https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/brottsofferkunskap/brottsoffers-reaktioner-pa-brott//

VO: Sexualbrott faller liksom misshandel och ärekränkning inom kategorin brott mot person. Bevisläget är ofta svårt. Det är omkring 90 % av utredningarna kring våldtäkt som läggs ner. Men - brottet anses vara så pass allvarligt att en förundersökning alltid inleds vid misstanke.

Akt 3

VO: Om man återfinner ett stulet föremål mer än 24 timmar efter att det försvunnit, kan man göra sig skyldig till självtäkt om man tar tillbaka det utan att först kontakta polis. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/om-laga-sjalvtakt

VO: En stor del av utredningarna av vardagsbrott läggs enligt polisen ner i ett tidigt skede för att spara på samhällets resurser. Detta sker bland annat i de fall när förundersökningsledaren bedömer att en utredning inte skulle löna sig. Källa: svt.se och svd.se

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-fa-brott-blir-uppklarade

https://www.svd.se/tva-av-tre-brott-avskrivs-utan-polisutredning

VO: Det rådande systemet med straffrabatt har kritiserats för att låta yrkeskriminella komma lindrigt undan.

Sverige bedöms ändå vara världens tredje mest rättssäkra land, strax efter Danmark och Norge.

https://www.publikt.se/artikel/hog-rattssakerhet-i-sverige-16555

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/country_profiles.pdf

0:19
Spela
Genomsökning av område

Genomsökning av område

Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots det så är det bara fjorton procent av brotten som klaras upp. Stockholmspolisen låter oss följa med in i djungeln av ouppklarade brott och nedlagda ärenden.

Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots det så är det bara fjorton procent av brotten som klaras upp. Stockholmspolisen låter oss följa med in i djungeln av ouppklarade brott och nedlagda ärenden.

Stockholmspolisen program 8 – källförteckning

Stockholmspolisen program 8 – Stora insatser

Stockholmspolisen program 8 – Stora insatser

Akt 1

VO: Varje år arrangeras ett hundratal fotbollsmatcher i Stockholm och polisen närvarar på runt åttio av dom. Våldet i samband med högriskmatcherna är inte bara ett problem på fotbollsarenorna, utan också i Stockholms innerstad. De som begår våldsbrott är ofta samma personer, så kallade risksupportrar, som organiserar sig för att slåss mot supportrar från andra lag. Källa: Polisen.se
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/supporterpolisen/

VO: I anslutning till högriskmatcher sätter polisen sätter in extra förstärkning vid utsatta områden som Gullmarsplan, där man kunnat se att våldsbrotten orsakade av supportrar ökar efter matcher. Källa: mitti.se

https://mitti.se/nyheter/valdsbrotten-okar-gullmarsplan/

VO: Vid bråk i större folksamlingar kallar man in poliser som är utbildade inom särskild polistaktik. I det här fallet dras både civilklädda poliser och den specialutrustade Deltagruppen.

Källa: Mats Norlin, Supporterpolisen

VO: Alla län som har elitlag inom fotboll eller ishockey har specialutbildade supporterpoliser. I Stockholm finns också kontaktpoliser och en utredningsgrupp som jobbar med idrottsrelaterad brottlighet. . Vid högriskmatcher kallas ytterligare förstärkning in.

Källa: Mats Norlin, Supporterpolisen

VO: Stockholmspolisen har en utredningsgrupp som jobbar specifikt mot idrottsrelaterad brottslighet. Det finns också kontaktpoliser och specialutbildade supporterpoliser. Vid högriskmatcher kallas förstärkning in och då kan upp till tvåhundra poliser vara i tjänst.

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/supporterpolisen/

VO: Innan avspark kastas en bengal från Djurgårdens klack in på familjeläktaren. Källa: Svt

https://www.svt.se/sport/fotboll/bengal-inkastad-pa-langsidan-derbyt-uppskjutet

Akt 3

VO: Det är väl känt att problem som alkohol och drogpåverkan, konfrontationer och våldsbrott ofta förekommer i samband med nattklubbsverksamhet. För att komma till rätta med problemet jobbar extrainsatta poliser för att förebygga brott. Källa: riksdagen.se

https://data.riksdagen.se/fil/C395AAB4-02F7-4612-AA90-2B93B4CDEAF4

VO: Av det totala antalet anmälda misshandlar i Stockholm, sker de flesta i krogmiljö. Varje extra timme öppet på krogen leder till en signifikant ökning av våldsbrotten. Källa: mitti.se

https://mitti.se/nyheter/anmals-valdet-kungsholmen/

VO: Under Göteborgskravallerna i juni 2001 drabbade demonstranter och aktivister samman med polisen. 53 polismän och 90 demonstranter skadades, och de materiella skadorna var omfattande. Källa: Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgskravallerna

VO: De menar att överenskommelsen inskränker strejkrätten, och att detta kan leda till sämre förutsättningar för den fackliga kampen i Sverige. Källa: facebook

https://www.facebook.com/StrikeBackSTHLM/

0:53
Spela
Planerar att slåss

Planerar att slåss

En del av polisens arbete är att bevaka offentliga tillställningar. Vi får se hur polisens särskilt utbildade deltagrupp arbetar med större folksamlingar som exempelvis derbyn och demonstrationer samt hur huliganvåldet påverkar polisens vardag.

En del av polisens arbete är att bevaka offentliga tillställningar. Vi får se hur polisens särskilt utbildade deltagrupp arbetar med större folksamlingar som exempelvis derbyn och demonstrationer samt hur huliganvåldet påverkar polisens vardag.

Stockholmspolisen program 7 – källförteckning

Stockholmspolisen program 7 – Bängen trålar

Stockholmspolisen program 7 – Bängen trålar

Akt 1

VO: Varje år anmäls drygt tvåhundratusen brott i Stockholm. i Stockholm. Källa: statistik.stockholm

http://statistik.stockholm.se/images/stories/excel/b029.htm

VO: Upptäckten av den dolda brottsligheten vid narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, miljöbrott och trafikbrott är många gånger helt beroende av polisens spaningsarbete och mörkertalet är antas vara mycket högt. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/morkertal-och-dold-brottslighet.html

VO: När polisen gör bedömningen att ett fordon sticker ut, är det vanligt att föraren stoppas för en kontroll. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/405

Akt 2

VO: Kostnaderna för försäkringsbolagen uppgår till runt 50 000 per ratt. Källa: Helsingborgs dagblad

https://www.hd.se/2016-04-19/bmw-agare-utsatta-for-vag-av-rattstolder

VO: Det senaste året har antalet stölder av bildelar i Stockholmsområdet ökat markant, 2017 anmäldes 2 205 bildelsstölder i Stockholm, en ökning med 240 procent sedan 2013. Källa: Svt

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dyra-bildelar-allt-attraktivare-for-organiserade-brottslingar

VO: Varje år anmäls drygt tvåhundratusen brott i Stockholm. i Stockholm. Källa: statistik.stockholm

http://statistik.stockholm.se/images/stories/excel/b029.htm

VO: Upptäckten av den dolda brottsligheten vid narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, miljöbrott och trafikbrott är många gånger helt beroende av polisens spaningsarbete och mörkertalet är antas vara mycket högt. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/morkertal-och-dold-brottslighet.html

VO: När polisen gör bedömningen att ett fordon sticker ut, är det vanligt att föraren stoppas för en kontroll. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/405

Akt 2

VO: Kostnaderna för försäkringsbolagen uppgår till runt 50 000 per ratt. Källa: Helsingborgs dagblad

https://www.hd.se/2016-04-19/bmw-agare-utsatta-for-vag-av-rattstolder

VO: Det senaste året har antalet stölder av bildelar i Stockholmsområdet ökat markant, 2017 anmäldes 2 205 bildelsstölder i Stockholm, en ökning med 240 procent sedan 2013. Källa: Svt

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dyra-bildelar-allt-attraktivare-for-organiserade-brottslingar

VO: 2017 anmäldes drygt 18 000 brott mot trafikbrottslagen i Stockholm. Drygt femtusen av dessa var rattfylleri under påverkan av alkohol eller narkotika. Källa: Brå

https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

VO: Varje år dör runt närmare 100 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Källa: Trafikverket

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/fakta-om-alkohol-och-narkotika-i-trafiken/

VO

2017 anmäldes drygt 24 400 brott

mot narkotikalagstiftningen, av dessa var drygt 1 700 överlåtelser

Källa: BRÅ

https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

Visa fler