Stockholmspolisen

Måndagar 21:00 i TV4 och TV4 Play
Måndagar 21:00 i TV4 och TV4 Play

Senaste från Stockholmspolisen

Stockholmspolisen program 10 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 10 – Demokratibrott

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 10 – Demokratibrott

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.  KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige. KÄLLA: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/terrorism/

Dom arbetar ständigt med att stärka sin förmåga i att hantera eventuella terrordåd.

O det är ingripandepolisen som har i uppgift att vara först på plats när ett terrorattentat har skett. KÄLLA: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/terrorism/

VO: Fem personer miste livet i terrordådet på Drottninggatan den 7 April förra året och flera skadades allvarligt. KÄLLA: https://www.svd.se/bekant-till-akilov-han-forsokte-rekrytera-mig-till-is

Akt 2

VO: I ett öppet demokratiskt samhälle skyddas medborgarnas rätt att fritt få ägna sig åt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Och polisen ansvarar för ordning och säkerhet vid arrangemangen och lagför eventuella brott.

KÄLLA:https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/demonstrationer/

VO: Och för att arrangera en offentlig tillställning krävs tillstånd från polisen, annars är det ett brott mot ordningslagen. KÄLLA: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

Akt 3

-

Akt 4

-

Stockholmspolisen program 9 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 9 – Trafikbrott

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 9 – Trafikbrott

Källförteckning Program 9 – Trafikbrott

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.  KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: En stor del av polisens arbete i trafiken handlar om att utreda brott som sker på vägarna och att lagföra de personer som bryter mot trafikreglerna.

KÄLLA: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/trafikbrott/

Man arbetar också förebyggande för att förhindra farliga beteenden som kan leda till olyckor i trafiken.

VO: I Sverige görs minst 15 000 resor varje dag med förare som är så påverkade av alkohol eller andra droger att de skulle kunna dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

KÄLLA:https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/Alkohol---sa-paverkar-den/

Omkring en tredjedel av alla som omkom i trafiken avled i en alkohol - eller drogrelaterad vägtrafikolycka 2016 KÄLLA:.https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri

VO: ……. antalet trafikpoliser minskat. KÄLLA: HR avdelningen - Polismyndigheten

 

Akt 2

-

Akt 3

-

Akt 4

VO: Ett stort problem i trafiken är brottet olovlig körning. Med olovlig körning menas att en person kör ett fordon utan giltig behörighet. Det kan handla om att man har blivit av med sitt körkort men man kör ändå eller att man använder sig av ett utländskt körkort som inte är giltig i Sverige. KÄLLA: Polisintervju

VO: Unga förare i åldern 18-24 år och framförallt unga män är överrepresenterade när det gäller att få sitt körkort indraget. VO: Det är också den gruppen som är inblandade i flest singelolyckor med dödlig utgång. KÄLLA: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/unga-man-overrepresenterade-vid-korkortsaterkallelser/

Stockholmspolisen program 8 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 8 – Mängdbrott

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 8 – Mängdbrott

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.  KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: Mängdbrott är de brott som riskerar att drabba de flesta förr eller senare. Det handlar till exempel om inbrott, misshandel, stöld och skadegörelse. Av alla anmälda brott är hela tre fjärdedelar mängdbrott. KÄLLA:

Förra året anmäldes omkring 330 000 mängdbrott till polisen i region Stockholm - men färre än 10 procent av dessa gick vidare till Åklagaremyndigheten. KÄLLA: Verksamhetsstyrning och Analys Kansli Polisregion Stockholm

O att inte fler mängdbrott klaras upp beror delvis på att det är för få poliser inom utredningsverksamheten KÄLLA:http://www.polisforbundet.se/blog/2017/05/05/pressmeddelande-for-fa-poliser-i-utredningsverksamheten/ och att polisen i vissa områden tvingas prioritera grövre och allvarligare brott.

KÄLLA:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polischefen-trycket-storre-an-nagonsin

KÄLLA: Polisintervju

 

VO: Enligt BRÅS senaste statistik från 2016 utgjorde stöldbrott den brottskategori där det skedde flest direktavskrivningar.

KÄLLA:https://www.bra.se/download/18.5484e1ab15ad731149e3a820/1490859073147/Sammanfattning_handlagda_2016.pdf sid. 16

Orsakerna till att en utredning läggs ner kan vara många. Det handlar dels om personalbrist men också om att de här brotten är svårutredda eftersom det många gånger saknas spaningsuppslag. I vissa fall läggs det också ner på grund av att gärningspersonen är misstänkt för grövre brott. KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fa-mangdbrott-klaras-upp

Akt 2

VO: Enligt Trygghetsmätningar som gjorts av Stockholm stad känner sig boende på Södermalm mest otrygga i Stockholm KÄLLA: https://polisen.se/Medborgarloften/Stockholm/Stockholm-Sodermalm/

För att öka tryggheten i stadsdelen har polisen tillsatt områdespoliser.

KÄLLA: http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Sodermalm/Soderandan---Det-lokala-brottsforebyggande-radet/Artiklar/Omradespoliser-ska-skapa-trygghet-med-Soderborna/

Akt 3

-

Akt 4

VO: Mängdbrotten brukar inte räknas till de allvarligaste brotten, men kan medföra betydande skador för enskilda personer och för samhället. Brotten innebär ofta en kränkning av den personliga integriteten och kan skapa otrygghet i samhället.

KÄLLA: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-mangdbrott/

Stockholmspolisen program 7 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 7 – Narkotika

Nedan finns källförtecking för Stockholmspolisen program 7 – Narkotika

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.  KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: År 2016 anmäldes drygt nittiotusen brott mot narkotikastrafflagen i Sverige. Den senaste tioårsperioden har de anmälda narkotikabrotten ökat med 27 procent. KÄLLA: https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/narkotikabrott.html

VO: Ju tidigare man börjar med droger, desto större är risken att hamna i missbruk. KÄLLA: https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/barn-och-familj/tonaring/tonaring-och-missbruk Enligt Stockholmsenkäten från 2016, en undersökning om bl.a. ungdomars drogvanor, har var fjärde elev i årskurs två på gymnasiet använt narkotika. Cannabis är den vanligaste drogen. KÄLLA: Stockholmsenkäten 2016 

VO: Polisen jobbar med både spaningsverksamhet och uppsökande verksamhet. Det övergripande målet är att identifiera ungdomar under 25 som använder narkotika och att minska exponeringen för droger och nyrekryteringen till https://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Narkotikabrott/

Akt 2

-

Akt 3

-

Akt 4

-

Stockholmspolisen program 6 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 6 – Utsatta områden

Nedan finns källförtecking för program 6 – Utsatta områden

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.  KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

 

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: Enligt polisens senaste kartläggning av särskilt utsatta områden finns det idag 6 områden i region Stockholm där lokala kriminella nätverk anses ha tagit över. Här bedrivs narkotikahandel öppet och våldet är utbrett. Den kriminella strukturen har byggts upp under generationer i de här områdena. Övergrepp i rättssak är vanligt och dom som anmäler brott och medverkar i utredningar riskerar att utsättas för våld och hot. KÄLLA: Rapport : “Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen “: Nationella operativa avdelningen 2017 s.41

https://polisen.se/PageFiles/683149/Utsatta%20omr%C3%A5den%20-%20social%20ordning,%20kriminell%20struktur%20och%20utmaningar%20f%C3%B6r%20polisen.pdf

VO: I dessa socialt utsatta områden med hög kriminalitet hotas grundläggande samhällsfunktioner vilket bidrar till en stor otrygghet för de som bor där. Och tröskeln att använda våld mot polis har sjunkit de senaste 10 åren och det är idag ett återkommande mönster att unga gemensamt går till angrepp mot polisen. KÄLLA: NOA 2017

https://polisen.se/PageFiles/683149/Utsatta%20omr%C3%A5den%20-%20social%20ordning,%20kriminell%20struktur%20och%20utmaningar%20f%C3%B6r%20polisen.pdf

Akt 2

VO: Under våren 2014 inledde polisen en särskild satsning i Järvaområdet för att öka förtroendet för polisen, minska brottsligheten och skapa större trygghet för dom som bor i området. Källa: BRÅ Insats Fenix “ En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet“ https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb17253914/1481110148810/2016_24_Insats_Fenix.pdf

   

Akt 3

VO: För ingripandepolisen i dom särskilt utsatta områdena är narkotika ett ständigt närvarande problem. Den verksamhet som bedöms som mest problematisk är handeln med narkotika eftersom den stärker de kriminella nätverken och revirbeteenden som i sin tur leder till konflikter mellan de olika grupperna.  KÄLLA: NOA rapport om utsatta områden 2017

https://polisen.se/PageFiles/683149/Utsatta%20omr%C3%A5den%20-%20social%20ordning,%20kriminell%20struktur%20och%20utmaningar%20f%C3%B6r%20polisen.pdf

Akt 4 

0:26
Spela
"Den bistra sanningen..."

"Den bistra sanningen..."

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.

Stockholmspolisen program 5 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 5 – Hemlöshet

Nedan finns källförtecking för program 5 – Hemlöshet

Intro
Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ
https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html
slutlig statistik
anmälda brott i kommuner 2016
1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett
antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena. KÄLLA:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan
* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen


Akt 1
VO: Den akuta hemlösheten har ökat i Stockholm. I Socialstyrelsens förra mätning 2011 var
det totalt sett fler människor med missbruksproblematik och som led av psykisk ohälsa som
var hemlösa. Men Idag är det framförallt familjer och personer med låga inkomster som
riskerar att bli hemlösa. Antalet hemlösa människor i Stockholm beräknas vara omkring 3200.
KÄLLA: Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i april 2017
VO: Det är olagligt att bosätta sig på offentliga platser eller utan tillstånd på privat mark och
polisen har därför ett ansvar att ingripa och avvisa dom personer som har uppfört otillåtna
bosättningar.
KÄLLA: https://polisen.se/Service/Tillstand/Anvandande-av-offentlig-plats/
VO : Hur många människor som saknar id handlingar och som befinner sig i landet utan
tillstånd finns det ingen pålitlig statistik på men flera av dom lever i hemlöshet på gatan.
KÄLLA: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/flerpersoneriakuthemloshet


Akt 2
VO. En annan växande grupp av människor som bor på Stockholms gator är ensamkommande
barn och ungdomar från Nordafrika och Mellanöstern. Några av dom är så unga som tolv år.
KÄLLA: SVT
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barnen-som-lever-pa-gatan-och-livnar-sig-pa-brott samt
egengjorda intervjuer med polis


Akt 3
VO: De vanligaste brotten dessa barn och ungdomar begår är inbrott, fickstölder och snatteri
men även en hel del drogrelaterade brott. KÄLLA: Egengjorda intervjuer med polis
VO: Män är fortfarande i majoritet bland dom personer som lever i hemlöshet. Men antalet
kvinnor har ökat och är nu 900 fler jämfört med för sju år sedan. Drygt en tredjedel av alla
personer i hemlöshet har barn under 18 år. KÄLLA: Socialstyrelsen rapport om hemlöshet
2017 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20765/2017-11-15.pdf


Akt 4
-

0:31
Spela
Misären som Stockholmspolisen möter

Misären som Stockholmspolisen möter

”Den här misären som vi möter och ser, det är svårt för polismyndigheten att påverka den. Frustation kan jag känna ibland.”, så säger polisen Christoffer i avsnitt fem av Stockholmspolisen. Temat är hemlöshet.

”Den här misären som vi möter och ser, det är svårt för polismyndigheten att påverka den. Frustation kan jag känna ibland.”, så säger polisen Christoffer i avsnitt fem av Stockholmspolisen. Temat är hemlöshet.

Stockholmspolisen program 4 - källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 4 av Stockholmspolisen.

Nedan finns källförtecking för program 4 av Stockholmspolisen.

llförteckning Stockholmspolisen program 4 Alkohol och Våld

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ

https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett

antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena. KÄLLA:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: Det finns en stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter

någon för brott och för den som utsätts. KÄLLA: BRÅ

https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-24-7-av-10-man-berusade-vid-misshand

el.html

VO: Ungefär 7 av 10 manliga gärningspersoner är alkoholpåverkade när de misshandlar

någon. Misshandel sker oftare på nattetid mellan människor som inte känner varandra och i

krogmiljöer KÄLLA: NTU 2015 BRÅ

VO: Under sommarmånaderna i Stockholm city omhändertas i snitt 40 alkoholberusade

personer per lördagsdygn enligt LOB; Lagen om berusade personer.

KÄLLA: Vakthavande befäl vid Polismyndigheten i Region Stockholm

VO: När det gäller dödligt våld är nästan hälften av gärningsmännen och en tredjedel av offren

berusade. Men alkoholen ska inte ses som den enda förklaringen utan snarare som den

utlösande faktorn. KÄLLA: ALKOHOL OCH VÅLD SEMINARIERAPPORT 2014:2

SYSTEMBOLAGET

VO: O vid sexualbrott är över hälften av gärningspersonerna påverkade av alkohol och/eller av

annan drog, KÄLLA: BRÅ 2015 Alkohol och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och

sexualbrott

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2015-02-24-alkohol--och-drogpaverkan-vid

-misshandel-hot-personran-och-sexualbrott.html

Akt 2

-

Akt 3

VO: Studier visar att det görs cirka 500 onyktra bilresor i Sverige varje timme. KÄLLA: MHF

http://www.mhf.se/sv-SE/uppleva-resa/res-tryggt-sakert/rattfylleri/statistik/

2016 omkom 270 personer i trafiken och 25 procent av dom omkom i en alkoholrelaterad

olycka. Det innebär 67 personer. KÄLLA: TRAFIKVERKET

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/fakt

a-om-alkohol-och-narkotika-i-trafiken/

.

Akt 4

-

0:28
Spela
Alkohol, fylla och våld

Alkohol, fylla och våld

Det femte avsnittet av Stockholmspolisen belyser problematiken kring alkohol i Stockholm.

Det femte avsnittet av Stockholmspolisen belyser problematiken kring alkohol i Stockholm.

Visa fler