Akt 1

VO: I takt med att samhället förändras ställs Stockholmspolisen också inför nya utmaningar. De senaste fem åren har tillgången på illegala vapen i Stockholm ökat och så också risken att polisen möter farliga situationer. Källa: Svd

Källa: https://www.svd.se/fler-grova-brott-med-okad-tillgang-pa-vapen

Akt 2

VO: Det dödliga våldet i Sverige har minskat på flera områden. Men, när det kommer till skjutvapenvåld i kriminella miljöer har både mord och mordförsök ökat. Källa: BRÅ

Källa: https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-10-dodligt-vald-minskar-over-langre-tid-men-inslaget-av-illegala-skjutvapen-okar.html

VO: Det finns ett femtiotal kriminella nätverk i Stockholmsområdet. Av dessa är det ett femtontal nätverk och omkring 300 personer som står för majoriteten av våldet och dödsskjutningarna i regionen. Gemensamt för de kriminella nätverken är utöver skjutningarna också narkotikahandeln. Källa: polisen.se

Källa: https://polisen.se/contentassets/c2a926e3ce424230b093c3745abebc30/kriminella-natverk_inom-den-organiserade-brottsligheten-i-polisregion-stockholm-2017.pdf

Akt 3

Den här typen av heroinbollar kallas för pärlor. De innehåller 0.2 gram heroin, vilket räcker till mellan en och tre doser beroende på hur van användaren är. Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Källa: CAN

Akt 4

Polisen har under de senaste åren byggt upp Regionala insatsstyrkor över hela landet, för att kunna ingripa mot grova våldsbrott, och som en extra resurs för att öka säkerheten för patrullerna vid högriskuppdrag. Källa: svensk Polis

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2017/Oktober-2017/Beredda-pa-det-varsta/

En av de mest avgörande förändringarna för polisen i modern tid har varit terrorhotet. Källa: Svt.se

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-far-larm-om-attentatsplaner-varannan-dag

Bombteknikerna använder sig av bombrobotar av typen defender. Robotarna har blivit allt mer avancerade och kan fotografera, hämta och förstöra misstänkta föremål. Källa: Polisen.se

Källa: https://web.archive.org/web/20131018002640/http://www.polisen.se/Om-polisen/Organisation/Specialkompetenser/Bombskydd/