Akt 1

VO: Mer än sextio procent av ingripandepoliserna uppger att de blivit utsatta för trakasserier, våld eller hot det senaste året. Verbala hot är vanligast och kan till exempel innefatta hot om misshandel. Källa: Polisförbundet

Källa: https://www.polisforbundet.se/globalassets/publika-dokument/rapporter/hot-och-vald-mot-poliser-polisforbundets-rapport-2017.pdf

VO: Bilbränder kostar årligen försäkringsbranschen närmare 200 miljoner kronor. Enligt försäkringsbolagens utredningar är ungefär 60% av bilbränderna anlagda, och en stor del av dessa misstänks vara försäkringsbedrägerier. Källa: Larmtjänst.se

Källa: https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Nyheter/2017/Manga-bilbrander-som-utreds-av-forsakringsbolagen-visar-sig-vara-forsok-till-bedrageri/

Akt 2

VO: I Stockholm har antalet anmälningar om ofredande ökat med 30 procent de senaste tio åren. Vid drygt hälften av tillfällena då hot anmälts har gärningspersonen varit okänd för den utsatta personen. Källa: BRÅ

Källa: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/hot-och-trakasserier.html

VO: I Stockholms stad anmäldes flest våldsbrott i Norrmalms stadsdel 2017 med drygt 2 300 anmälningar, följt av Södermalm. Källa: Metro

Akt 3

VO: Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren, och utsattheten är störst i ingripandeverksamheten. Den vanligaste formen av våld är våldsamt motstånd. Källa: Polisförbundet

Källa:https://www.polisforbundet.se/globalassets/publika-dokument/rapporter/hot-och-vald-mot-poliser-polisforbundets-rapport-2017.pdf 

VO: Många poliser lämnar sitt arbete i yttre tjänst. Anledningarna är bland annat personalbrist, övertid och arbetsmiljö. Utvecklingen med allvarliga attacker mot polisen har gjort att det nu satsas 50 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att förbättra polisens arbetsmiljö. Källa: Polisförbundet och SvD

https://www.polisforbundet.se/globalassets/publika-dokument/rapporter/nar-farre-ska-skydda-fler-polisforbundets-rapport-20180522.pdf

Akt 4

VO 2017 anmäldes i Stockholm 200 fall av våld mot polis och drygt 800 fall av hot mot tjänsteman, med det är bara en bråkdel av händelserna som anmäls. Källa: BRÅ

Källa: BRÅ