Akt 1

VO: Nära hälften av alla ungdomar i årskurs nio uppger att de utsatts för någon form av brott under det senaste året. Det rör sig om brott som till exempel rån, misshandel, hot eller sexualbrott.

Ungefär lika många uppger att de själva begått någon form av våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse, eller att man provat narkotika. Källa: BRÅ

Källa: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/ungdomsbrottslighet.html

VO: Polisen delar upp ungdomar i tre huvudsakliga åldersgrupper. När man är femton blir man straffmyndig. Vid arton års ålder är man myndig, och fram till 21 års ålder delar polisen ansvar tillsammans med socialtjänsten. När polisen hanterar en person under arton år, måste vårdnadshavarna kontaktas. Källa: polisen.se

Källa: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/unga-som-begar-brott/

samt

https://www.skovde.se/globalassets/socialtstod/ungdomsavdelningen/broschyr-unga-lagovertradare-2015.pdf

Akt 2

Konsumtionen av alkohol och droger bland unga i Stockholm är generellt som högst i innerstaden. På Östermalm är det 77% av flickorna och 67% av pojkarna i gymnasiets årskurs två som dricker alkohol.  Att dricka som minderårig är i sig inget brott. Om polisen omhändertar en person är det för att denne utgör en fara för sig själv eller andra. Källa: stockholm.se

Källa: http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten

Akt 3

VO Det finns brottstyper som indikerar en fortsatt lång eller intensiv brottskarriär. Det rör sig om så kallade strategiska brott. Det kan vara rån, tillgrepp av motorfordon, våld och hot mot tjänsteman och övergrepp i rättssak. Av de 15– 17-åringar som i sin debut lagförts för rån, återfaller över hälften i tre eller fler nya lagföringar under de kommande sju åren. Källa: BRÅ

Källa: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2012-02-07-strategiska-brott-bland-unga-pa-00-talet.html

Akt 4

I Botkyrka har polisen lagt extra resurser på brottsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Bland annat finns kontaktpoliser på alla skolor i norra Botkyrka för att skapa goda relationer till ungdomarna. Källa: BRÅ

Källa: