Akt 1

VO: Drygt var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

VO: Av dom som anmält ett sexualbrott uppger var fjärde att gärningsmannen är bekant, och elva procent uppger att det är en närstående. Källa: BRÅ och Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutsatta

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

VO: För att vända trenden med ökade antal sexualbrott och få anmälningar har en samtyckeslag instiftats. Källa: Riksdagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29

VO: Av dem som anmäls för överträdelse av kontaktförbud är det knappt två procent som döms för detta. Källa: Sveriges radio

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5085918

VO: Kontaktförbud innebär att gärningspersonen inte får besöka, följa efter, söka upp eller på annat sätt ta kontakt med den skyddade personen. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/brutit-kontaktforbud

Akt 2

VO: Vid misshandel begås sex av tio brott av en påverkad gärningsperson och i 35 procent av fallen är båda inblandade påverkade. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/download/18.779f51ff14b839896444f1/1424700908919/2015_Kortanalys_Alkohol_och_drogpåverkan.pdf

VO: Men en del grupper kan vara särskilt sårbara. Det rör sig bland annat om kvinnor med funktionsnedsättningar, missbruk,  äldre eller utländsk bakgrund, gemensamt är att de ofta är särskilt utsatta. Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/att-arbeta-med-sarskilt-utsatta/

Akt 3

VO: Av det totala antalet anmälda fall av misshandel är det fyrtio procent av de utsatta kvinnorna som uppger att gärningsmannen var närstående, jämfört med tre procent av männen. Källa: Brå

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

VO: Av dem som döms för misshandel är 89 procent män. Källa: Uppsala universitet

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/forovare/

Akt 4

VO: Vart tionde barn i Sverige har någon gång sett pappa slå mamma, Källa: Samverkan mot våld

http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelationer/valdinararelationer/barnsomupplevervald.4.4f12e2b41399619c73c695.html