Akt 2

VO: Samhällets totala kostnader för narkotikamissbruket beräknas uppgå till omkring åtta miljarder kronor om året. Utöver sjukvård och socialtjänst rör detta sig också om kostnader för polis, tull och rättsväsende. Källa: Regeringen.se

https://www.regeringen.se/49b6a2/contentassets/e8736c3d067c4c45abf7a338b728f445/missbruket-kunskapen-varden-hela-dokumentet-sou-20116

Akt 3

VO: VO antalet narkotikarelaterade dödsfall har ökat, särskilt bland unga - där har dödsfallen ökat med 140% mellan 2006 och 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/

Akt 4

VO: Den senaste tioårsperioden har de anmälda narkotikabrotten ökat med 28 procent

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/narkotikabrott.html