Akt 1

I oktober 2015 tog Sverige emot fler flyktingar än någonsin tidigare. En stor del av dem var ensamkommande barn och ungdomar, framför allt från Afghanistan. Källa: Dagens Juridik

http://www.dagensjuridik.se/2016/01/asyl-och-invandring-2015-har-ar-de-slutliga-siffrorna-rekordaret

Några av de ensamkommande flyktingbarnen har hamnat i Stockholms riskmiljöer, bland hemlöshet, missbruk och människohandel. Källa: Metro

https://www.metro.se/artikel/ensamkommande-barn-lever-på-gatan-säljer-droger-för-att-överleva-xr

Akt 2

Många av de ensamkommande som polisen träffar försörjer sig genom att begå brott och lever i missbruk. Risken för att de utnyttjas i människohandel bedöms som stor. Källa: Migrationsverket.se

https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871597be7/1518431337852/M%C3%A4nniskohandel.pdf

Akt 3

Huvuddelen av de ensamkommande barnen och ungdomarna som befinner sig i Stockholms riskmiljöer just nu kommer från Afghanistan.

Källa: Dagens Juridik

http://www.dagensjuridik.se/2016/01/asyl-och-invandring-2015-har-ar-de-slutliga-siffrorna-rekordaret