Akt 1

VO: I Stockholm anmäls drygt femhundratusen brott varje år. Ungefär 75 % av de brott som anmäls klassas som vardagsbrott, och de flesta invånare riskerar att drabbas förr eller senare. Det rör sig om brott som stöld, skadegörelse bedrägeri och misshandel. Källa: BRÅ och polisen.se

https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/mangdbrott/

VO: Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots den stora resurs som går åt, är det bara omkring fjorton procent av brotten som klaras upp. Källa: Riksrevisionen och Svt

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e848/1518435483272/RiR_2010_10.pdf

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-fa-brott-blir-uppklarade

Akt 2

VO: Misshandel är ett brott som prioriteras högt av rättsväsendet, men ändå lyckas polisen bara binda en misstänkt person till brottet i 13 procent av fallen. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/download/18.4a33c027159a89523b1b134a/1494922646542/4_Misshandel.pdf


VO: När en brottslig handling riktas mot en individ, kan konsekvenserna bli stora. Den utsatta kan drabbas ekonomiskt, men i många fall också fysiskt och psykiskt. Källa: Brottsoffermyndigheten

https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/brottsofferkunskap/brottsoffers-reaktioner-pa-brott//

VO: Sexualbrott faller liksom misshandel och ärekränkning inom kategorin brott mot person. Bevisläget är ofta svårt. Det är omkring 90 % av utredningarna kring våldtäkt som läggs ner. Men - brottet anses vara så pass allvarligt att en förundersökning alltid inleds vid misstanke.

Akt 3

VO: Om man återfinner ett stulet föremål mer än 24 timmar efter att det försvunnit, kan man göra sig skyldig till självtäkt om man tar tillbaka det utan att först kontakta polis. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/om-laga-sjalvtakt

VO: En stor del av utredningarna av vardagsbrott läggs enligt polisen ner i ett tidigt skede för att spara på samhällets resurser. Detta sker bland annat i de fall när förundersökningsledaren bedömer att en utredning inte skulle löna sig. Källa: svt.se och svd.se

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-fa-brott-blir-uppklarade

https://www.svd.se/tva-av-tre-brott-avskrivs-utan-polisutredning

VO: Det rådande systemet med straffrabatt har kritiserats för att låta yrkeskriminella komma lindrigt undan.

Sverige bedöms ändå vara världens tredje mest rättssäkra land, strax efter Danmark och Norge.

https://www.publikt.se/artikel/hog-rattssakerhet-i-sverige-16555

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/country_profiles.pdf