Fullständiga tävlingsvillkor

Tävlingarna presenteras på lördagar. Vinnaren utses på efterföljande onsdag.

Tävlingen arrangeras av TV4. Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige över 18 år eller minderåriga med målsmans tillstånd. Anställda eller representanter för TV4, eller deras familjer får ej medverka i denna tävling. För att ha möjlighet att vinna priser i tävlingen måste den tävlande ge TV4 rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget på sina egna plattformar i samband med att vinnarna utses. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen. TV4 ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga bidrag. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från TV4. Deltagare är själva ansvariga utgivare av tävlingsbidragen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnaren meddelas personligen av TV4 och offentliggörs via samma plattform fär tävlingen utförs. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Personlig information kommer endast att användas till marknadsföring om deltagaren har samtyckt till sådant bruk vid anmälningen eller vi senare tillfälle. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Denna tävling är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook eller TikTok.

Lycka till!