Tävlingsvillkor

  • Tävlingen arrangeras av TV4-GRUPPEN.

  • Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige över 18 år. Anställda eller representanter för TV4-GRUPPEN, eller deras familjer får ej medverka i denna tävling.

  • TV4-gruppen står inte för boende eller resa, endast biljetter till galan.

  • Endast tävlingsbidrag skickade via inlägget på TV4s Facebook kommer att tas emot. För att ha möjlighet att vinna priser i tävlingen måste den tävlande ge TV4-GRUPPEN rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget på sina egna plattformar i samband med att vinnarna utses.

  • TV4-GRUPPEN ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga bidrag.

  • Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast 12.00 den 23 december 2015 för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från TV4- GRUPPEN. Deltagare är själva ansvariga utgivare av tävlingsbidragen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.

  • Vinnaren meddelas personligen av TV4 och offentliggörs via facebook.com/tv4 den 23 december.

  • Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Personlig information kommer endast att användas till marknadsföring om deltagaren har samtyckt till sådant bruk vid anmälningen eller vi senare tillfälle.

  • Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot all förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har TV4-GRUPPEN rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha motsvarande värde.