Hej Anders,

Tyvärr måste jag göra dig besviken på dina biblar. Dessa tryckes i enorma upplagor och många finns bevarade för eftervärlden. Trots om det är fina skinnband ligger det ekomiska värdet på några tior stycket. Dock kan de vara kulturhistoriskt intressanta om det namnteckningar i dem och Du dessutom känner till personerna bakom dem.

Med vänliga hälsningar
Peter Börjesson, Stockholms Auktionsverk