1. Gör en överlåtelsebesiktning på huset du ska köpa

Se till att den är grundligt genomförd och att man kontrollerar byggnadskonstruktioner som är särskilt riskbenägna.

2. Genomför besiktningen av huset innan du skriver på köpekontraktet

Om det inte är möjligt, se till att det finns med en klausul i kontraktet som innebär att du har rätt att göra en besiktning men att du också har rätt att häva köpet om du inte vill ha huset efter besiktningen.

3. Var påläst

En besiktning syftar till att ge besked om vilket skick huset befinner sig i. Det innebär inte att huset är felfritt. Sätt dig därför in i ditt besiktningsprotokoll så att du förstår vad eventuella noteringar om brister och risker innebär, både praktiskt och ekonomiskt.

4. Gör åtgärdskalkyl för skadorna

Har du möjlighet, beställ en besiktning där det ingår åtgärdsförslag på hur upptäckta skador kan åtgärdas samt hur mycket det beräknas kosta att åtgärda dem.

5. Gå igenom protokollet från säljarens besiktning

Har säljaren redan låtit göra en besiktning, ta kontakt med besiktningsmannen för en köpargenomgång av protokollet, helst på plats i huset så att du har möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen om du skulle se något som du undrar över.

6. Skaffa ytterligare fackkunskap?

Besiktningsmannen hjälper dig med en del av din undersökningsplikt. Men inte hela! Undersök därför de delar av huset som inte innefattas av besiktningen.

7. Kolla upp energiförbrukningen

Kontrollera de uppgifter som säljaren har lämnat om energiförbrukningen i huset. Uppvärmningskostnaden utgör en stor del av boendekostnaden.

8. Kolla upp besiktningsföretaget

Anlita ett företag där besiktningsmännen är ansvarsförsäkrade.

9. Teckna köparansvarsförsäkring

Teckna en köparansvarsförsäkring för att skydda dig mot kostsamma osynliga fel som inte är säljarens ansvar.

10. Det finns inga felfria hus

En besiktning och köparansvarsförsäkring kostar en del men det är en liten kostnad jämfört med de reparationskostnader som du kan behöva betala om det visar sig att ditt hus har stora skador.

Källa: Anticimex