Artiklar från maj 2015

Var med och påverka med panelen.se

Som medlem i panelen.se är du direkt inblandad i medie- och produktutveckling. Du påverkar också framtida programkoncept och kampanjer. Din röst gör skillnad.

Läs hela

Organisationerna som arbetar för bättre förhållanden i de tiggande EU-migranternas hemländer

Under senare år har antalet tiggande EU-migranter ökat markant och det är ett fenomen som rör upp känslor. Många känner medlidande och frustration och undrar vad som kan göras för att på längre sikt förändra situationen och förhållandena i EU-migranternas hemländer. Här nedan finns en lista med några av de organisationer som bedriver ett socialt, humanitärt arbete i Rumänien och i Bulgarien. De behöver Din hjälp!

Läs hela