Ett för badrummet godkänt tätskikt, beroende på om rummet är målat, kaklat eller våtrums matta. Exempel om rummet är kaklat så gäller reglerna för kakling osv.
Bastutillverkarna brukar ha bra ritnings och principskisser över hur man skall gå tillväga.

Med vänlig hälsning
Leif Ohlsson Comfort