SÅ HÄR GJORDE MALENA:

1. Vi grävde ett 50 cm djupt dike, grundade med en bädd av makadam och göt en 20 cm bred sockel i betong.

2. Ovanpå sockeln la vi syllpapp och fäste en syll av lärkträ med grova bultar. Stommen byggdes i lärkträ och sattes ihop med skruvar och rejäla vinkelbeslag.

3. Hela stommen grundoljades och målades innan fönstren skruvades fast.

4. Tre av fönstren gjorde vi öppningsbara, ett på gaveln och två av takfönstren. Springorna mellan de fasta fönstren tätade jag med utefog.

5. Till de triangulära öppningarna i stommen beställde vi tillskuret glas hos glasmästaren som på insidan vilar mot lister och kittats på utsidan.

6. Över nocken la vi en bred, mjuk gummilist så att takfönstren kan öppnas uppåt när den automatiska öppnaren sätter igång.

7. Till sist satte vi ett fönsterbleck allra nederst på växthuset för att regnvattnet ska rinna bort från grunden.

ATT TÄNKA PÅ:

För växthus över 15 kvadratmeter behövs bygglov och dina grannar måste ge sitt godkännande om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Växthuset får vara 3 meter högt utan bygglovsansökan.

Om du har plats på tomten är det en god idé att låta växthuset bli minst 10 kvadratmeter stort. Växthuset är inte bara en plats för odling, du ska kunna njuta därinne och utrymme för minst en liten sittplats är ett måste. Ett växthus med rejäl höjd och stor luftvolym ger jämnare temperaturväxlingar och då trivs växterna bättre.

När man bygger växthus av gamla fönster gäller det att anpassa stommen efter fönstrens mått. Mät noga fönstren, rita upp dem på papper, pussla och pröva olika alternativ tills du vet hur väggar och tak ska se ut. Jag fick damma av bortglömda kunskaper i geometri, eftersom mitt växthus byggdes med både spetsiga, trubbiga och räta vinklar.

Använd bara ytterbågen på kopplade fönster, det är den bågen som har suttit utåt i fasaden. Ta bort all smuts, löst kitt och flagnande färg från träet. Grundmåla allt naket trä och lägg på nytt kitt. Måla alla fönstren innan du sätter upp dem.