Innan du sätter upp ett plank måste bygglov sökas.
Planket vi bygger är 5 m långt och 180 cm högt.

Så här gör du:
1.
Börja med att gräva fyra gropar, storleken på groparna bör vara stora nog att sitta i. Skulle du stöta på berg borra då ner armeringsjärn. Placera rör i groparna efter en lina som fästs vid de två yttre groparna. Linan bör gå ungefär längs mitten på rören.

2. Blanda betongen och lägg sedan lite i botten på varje grop så fäster röret bättre. Röret fylls med betong ända upp då stolpfästet ska placeras i betongens mitt. Höjden är inte så viktig bara stolpfästet placeras i marknivå. Låt det torka några dagar innan du belastar det.

3. Nu ska stommarna fästas i stolpfästena, välj gärna en impregnerad sort då det inte går att komma åt dem när planket är fastskruvat. Innan stommen fästs i stolskon såga dem med 15 graders vinkel upptill. Börja med de två yttre stommarna, använd sedan ett snöre mellan för att få det rakt. Ett vattenpass kan användas för att få stommarna raka.

4. Stommarna är inte så stadiga innan de sammankopplas. Fäst vinkeljärn upptill och nertill för att koppla samman stommarna med brädor. Dessa brädor ska sedan själva planket fästas på. Planket ska bestå av ett råplanshyvlat trä dvs att det är hyvlat på tre sidor.

5. Den sidan som inte är hyvlad sätts utåt då färgen fäster bättre. Undertill bör de vara sågade med 15 graders vinkel så vattnet lättare kan rinna av. Skruva fast plankorna så blir det stabilare. Ett tips är att såga till en brädbit för att få ett mått som kan användas mellan brädorna.

6. Ovanpå planket ska överliggaren fästas, här dock med den ohyvlade sidan neråt då virket är lite böjt. Annars går det bra att grundmåla överliggaren först och sedan fästa den.

7. Måla planket och olja ändträet.
Planket bör målas om vart 3:e-4:e år.