Bihar, nära den indiska gränsen till Nepal, är ett av de fattigaste områdena i världen, och det är inte ovanligt att barn som föds med fysiska handikapp sätts ut på fälten för att svälta ihjäl.

Men när Lakshmi Tatma föddes fick hennes likhet med Lakshmi, den heliga fyrarmade hinduiska gudinnan, byborna att tro att hon var en reinkarnation av deras älskade gudom. Människor färdades långa sträckor för att få se flickan, som noga skyddades av sina föräldrar som såg henne som en gåva från gudarna.

Lakshmis sjukdom är mycket ovanlig och det finns endast ett fåtal liknande fall i världen. När Sharan Patil, kirurg med pedriatrisk-ortopedisk inriktning, verksam i staden Bangalore hörde talas om flickan beslöt han sig för att göra den tre dagar långa resan till hennes by för att erbjuda sin hjälp. Efter att ha undersökt Lakshmi ansåg han att en operation var absolut nödvändig för hon skulle kunna leva ett fullgott liv. Han erbjöd familjen att följa med honom till Bangalore för ytterligare tester.

I staden får Lakshmis föräldrar vetskap om alla risker en operation kan medföra. Lakshmi kan dö under ingreppet och familjen måste fatta ett mycket svårt beslut. Ska de tacka ja till en operation och riskera sin dotters liv, eller ska de ge efter för sin tro på de traditionella gudarna och den gudalika status deras dotter fått? De tar inte lång tid för dem att fatta beslutet.

Vid den här tidpunkten har Lakshmis öde blivit en medial historia världen över och ett mediauppbåd har samlats utanför sjukhuset i väntan på nyheter. Operationen tar nästan 20 timmar och väntan är kvalfull för föräldrarna, men operationen lyckas.

Familjen beslutar sig för att inte återvända till sin by utan accepterar en plats för Lakshmi vid en skola för fysiskt handikappade i en annan del av Indien. För familjen blir det en ny start.

Lakshmi slipper nu att stå i rampljuset och skolan ger henne den vård hon behöver för att bli återställd. Hon kommer att behöva ytterligare en operation i framtiden, men en mindre sådan, och läkarna är förhoppningsfulla om att hon en dag ska kunna gå. För föräldrarna är Lakshmi ett mycket speciellt barn.
- Så länge jag lever kommer jag att tro att hon är en gudinna, säger Lakshmis far.