Cirka 70 % av värmen i ett hus försvinner uppåt.
Genom att sätta en "mössa" på huset kan du skära ner på elkostnaderna avsevärt.

Isoleringen

Det första du ska börja med är att regla och isolera. Vi använder oss av isolering som är 21 cm tjock.
Isoleringen ska ej tryckas fast direkt mot taket, då bildas det kondens. För att få luften till att cirkulera använder man sig av wellpappskivor. Bakom wellpappskivorna ska det finnas en 20 mm luftspalt så luften kan cirkulera från takfoten och utmed bjälklaget, för att sedan ventileras ut i nock.

Wellpappen fäster vi med pappspik som häftas genom små brickor. Anläggningsytan blir större och det hålller bättre med brickor.

För att få en luftspalt på 20 mm fäster vi wellpappen så att det finns 12 cm kvar ut mot kanten av bjälken. Per automatik får man då en 20 mm tjock luftspalt. För att du ska vara säker på luftflödet kan du fästa en bred tejpbit på skarven mellan wellpappskivorna.

Materialet som används till isoleringen består av en ren naturprodukt i stenull där 98% är ren luft. Tänk på att ha långärmat då det kliar när man arbetar med materialet. Att byta kläder efter isoleringen kan vara att tänka på.
Isoleringen sätter vi i tre olika lager för att undvika köldbryggor. Köldbryggor uppstår om träkonstruktionen är genomgående. Börja med att sätta upp reglar, använd gärna en mall för att få samma mellanrum mellan dem. Tryck dit isolering varvat lodrätt och vågrätt tills du nått tre lager.

Väggarna

Efter att ha isolerat hela rummet i tre olika lager sätts plast utanpå. Plasten ska hindra fukten från att tränga in i virket. Utanpå plasten sätter vi upp glespanel, detta för att kunna fästa OSB-skivor. OSB-skivor är sammansatta av
restprodukter, och de är även ett bra fästmaterial.
På utsidan av OSB-skivorna ska det slutligen på gipsskivor.

Gipsskivor fästes utanpå OSB-skivorna. Dessa är bra att vara två om när de sätts upp. Mellan skarvarna fäster vi självklistrande glasfiberremsor som sedan spacklas på. Det går även att använda sig av pappersremsor som armering i skarvarna.

Den sista finishen görs av inredare; de slipar, målar, lägger nytt golv och tar tag i inredningen.

Ska du även byta tak är det en god idé att installera mögelstopp. Mögelstopp sätts i varje fack mellan takstolarna, detta för att luften ska kunna ta sig ut. Till mögelstoppet finns ett litet filter som även hindrar insekter från att ta sig in.