Att använda sig av drivbänkar är toppen om man vill starta odlingen tidigt! Kallbänk innebär att man gör en ram av brädor och lägger glas ovanpå så att solvärmen tas till vara. Än mer effektivt blir det om man använder sig av hästgödsel för att skapa en undervärme som bildas då gödseln "brinner". Det kan bli upptill 40-50 grader i en sådan varmbädd. Även om snön ligger kvar kan man fixa en varmbädd! Gödsel kan man ibland hämta på en bondgård eller hos ett stall. Många vill bli av med gödsel så ring runt! Bädden läggs med en blandning av gödsel och halm. Det är nedbrytningen av cellulosan i halmen eller löven som ger värmen i bädden.

Bästa tiden för en drivbänk

Vilken tid du ska starta beror på vad du tänker använda bänken till. Vill du ha den för tidiga små härliga vårprimörer kan du börja i februari. Det är inte tempen som är det viktiga utan ljuset... Därför kan man inte börja mitt i vintern, då det är för mörkt.
När bänken är full av stora plantor som är färdiga för utplanteringen så måste ju också trädgårdsjorden var tillräckligt varm!

Så gör du

1. Är gödseln färsk kan det bli rejält varmt i bänken! När tempen är runt en femtio grader i bädden är det hög tid att lägga på 10-15 cm jord ovanpå ströet, för att så i.
Använd vanlig trädgårdsjord! Kolla gärna tempen i jorden så att det inte är för hett. Man kan så när det är under 25-30 grader varmt i jorden.

2. Efter sädet behöver man ofta täcka på nätterna med något isolerande, har du en gammal filt eller täcke i gömmorna? Hur mycket täckning du behöver avgörs av hur kallt och blåsigt det är ute, bor du i södra Sverige eller i norra? Täckningen kan du ha kvar både dag och natt till plantorna börjar visa sig. Det är viktigt att ge plantorna ljus dagtid, annars tävlar de om ljuset och blir rangliga.

3. Det här stadiet är det som kräver mest passning. Man får hålla koll på både ljus och kyla. Det är lätt hänt att täckningen åker av och på, stup i ett.
Det är bättre för växterna att det är lite kallare för dem än att de får för lite ljus. Enstaka kalla dagar är det värt att lämna täcket på!

4. Vartefter det blir varmare ute behöver varmbänken luftas för att det inte skall bli för hett för de små och lite känsliga plantorna. Börja med en liten springa och öppna allt mer då det successivt blir varmare.

5. Glöm inte att vattna! Komposter bygger ju på att torr luft sugs in och varm, fuktig luft skickas ut. Därför behövs mycket fukt!

6. När plantorna har blivit tillräckligt stora för att klara sig i den stora riktiga världen - och risken för frost är borta så är det färdigt att plantera ut dem!

Lycka till!