I Äntligen hemma 2009 lät Martin Timell och familjen en expert komma och fästa jordankare till grunden. Det kostade cirka 7 000 kronor och är givetvis dyrare än att själv gjuta betong. Men det är å andra sidan billigare än att låta någon komma och gjuta åt dig. Sedan är det ju skönt att slippa jobbet för då kan du koncentrera dig på själva bygget. Men naturligtvis måste pengar och tid avgöra.

Det första du ska göra när jordankarna är på plats är att mäta hur hög altanen ska vara. Utgå från husväggen och altandörren. Du måste få till en bra höjd på steget från huset och det får avgöra höjden. Nertill blir höjden som den blir.
Nu ska bärlinorna på plats. Skruva nu fast en 70-regel i väggen. Det räcker med 70 eftersom väggen är så solid. Bärlinan i altanens slut måste dock vara av grövre dimension, 100x95, annars finns det risk för att altanen hänger sig och det gör ju ingen glad. Så det gäller att inte spara på virket.
Skruva nu fast bärlinorna i fästena med genomgående bult. Skarva och överlappa där det behövs. Tänk på att göra det snyggt mot utsidan som syns. Under altanen syns ju inte konstruktionen men den måste för den skull vara lika gedigen, det är bara själva utseendet som det går att tumma på.

När bärlinorna är på plats är det dags för de tvärgående reglarna. Emellan reglarna är avståndet cc60. Det finns en mängd olika beslag att använda men Martin använder sig av 4-tums spik. De är billiga och väldigt, väldigt bra. Spika snett ner i bärlinorna.
Staketstolparna ska också monteras nu innan själva trallen läggs. Då blir det lättare att bygga runt dem och det ser snyggare ut. Fäst dem med skruv i reglarna från bägge sidor.