Alla väggarna skall rivas och nytt godkänt skivmatrial sättas upp enligt tillverkarens anvisningar. Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller, för det är dom som skall ersätta dig om något händer
Leif Ohlsson Comfort