Trämask uppstår i lätt fuktiga miljöer som inte är tempererade, de trivs inte i rum med värme. Trämasken är inget monster som äter upp huset, så det är egentligen ingen fara. Men vill man ha bort dem så kan man skura golvet och låta såpan rinna ner lite och så värma upp huset. Ju mer familjen trivs på platsen ju mindre trivs trämasken.

Ernst