Det är svårt att bedöma din fråga, men har tätskiktet i golvet skadats så måste allt göras om. Be att en fackman kommer och tittar på skadan.

Med vänlig hälsning
Leif Ohlsson Comfort