Svar:
När du kaklar om ditt badrum lämnar du helt enkelt den yta där du vill ha din spegel till allra sist. Fäst även upp kakellisten om du vill ha en ram runt spegeln och färdigställ hela rummet.
Anpassa spegelns storlek efter kaklet, så att du bara har hela kakelplattor runt om. Spegeln bör vara cirka 5-6 millimeter lägre och smalare än öppningen.
Du sätter upp spegeln med badrumssilikon. Det är viktigt att du får samma färg på silikonet som du valt på kakelfogen.
Spritsa rikligt med silikon på spegelns baksida och tryck sedan milt men bestämt in den i öppningen. För att hålla den på plats medan silikonet härdar kilar du in tändstickor eller liknande i skarven under och på sidorna runt spegeln.
När spegeln sitter helt fast ska du täta med silikon i skarven runt om. Sätt maskeringstejp alldeles intill kanten på båda sidor om skarven.
Spritsa i silikon i skarven så att det fyller ordentligt. Doppa ett finger i en blandning av diskmedel och vatten. Dra fingret längs med fogen så att silikonet blir helt slätt. Ta bort tejpen och låt härda.
OBS! Det är mycket viktigt att silikonet sluter helt tätt runt spegeln. Inget vatten får komma in bakom eftersom det på sikt kommer att påverka och förstöra den målade spegelytan på baksidan.
Vänliga hälsningar Anna Hörling