Affari

Telefon: 0479-15 55 55
www.affari.nu Blockljus

Beckers färg

Telefon: 08-775 61 00
www.beckers.se
Aqua lackfärg – Vit
Kvistlack

Hultafors AB

Telefon: 033-23 74 00
www.hultaforsgroup.com
Mätverktyg

Mäster Målarverktyg

Telefon: 08 – 80 21 60
www.alfort.se
Penslar och målarverktyg

Grabber

Telefon: 08-761 74 40
www.grabber.se
Skruv