Svar:
Visst kan du få plantor av din väns vinranka. I stället för att ta skott rekommenderar jag att du ber din vän att göra en avläggare åt dig. Det går till så att man väljer ut en ung gren som ännu inte har blommat på våren och böjer ner den till jorden där man på lämpligt avstånd gjort en liten grop. Rotningen påskyndas om man sårar grenen försiktigt på undersidan. Vindruvan blöder lätt så skrapa bara ytligt. Täck över cirka 15 cm av grenen med fuktig torvmullsblandad jord. Grenen kan hållas nere genom att man fäster den med en klyka. Grentoppen ska sticka upp på ena sidan. Följande år har det bildats nya rötter på grenen under jord och det går att skära loss den nya plantan.