Jag är inte helt säker på din fråga, men jag skulle söka upp en leverantör av ångbad (för du måste köpa dina saker någonstans ex ångagregat, tillbehör) och diskutera dina tankar och idéer, och därifrån hitta lösningar för ditt bygge. Så att allt blir rätt.

Med vänlig hälsning
Leif Ohlsson Comfort