Det finns olika fabrikat av tätsystem, och det är viktigt att man följer resp. fabrikats instruktioner. Man får inte blanda olika fabrikat. Golvabias tätsystem från mapei som vi använder kräver godkänt skivmaterial på väggen, på det så har man en fukt spärr, sedan ett våtrums membran. Alla skarvar skall remsas med speciella tätband enl. fabrikanternas anvisningar. Golvet skall tätas samt vägg ända upp till tak. Anvisningar finns på bkr:s hemsida.

Med vänlig hälsning
Leif Ohlsson Comfort