Bits – beroende på vad du har för skruv ska du ha olika bits på din skruvdragare.
Bjälklag – en rad av bjälkar. Används för att stötta upp golv.
Bröstpanel – leta bild. När en vägg täcks till hälften av panel.
Bärlina - Vanligtvis en central regel som ökar bärheten på bjälklaget. Ligger tex under golvreglarna och bär upp i mitten.
Cang - förkortning/slang för centimeter

Dikt an – om exempelvis träpanel ska spikas direkt på väggen, utan något emellan.
Drevremsa - En isoleringsremsa som används för att isolera utrymme runt fönster och dörrar.
Dymling – stor träplugg, används ofta i timmerhus.

Foga - ex om du kaklat så ska det fogas, mellanrummen mellan kaklet fylls igen
Fogis betyder fogsvans som är en vanlig såg
Foder:
Ram runt fönster och dörrar
Gera - om du ska gera hörn på lister så betyder det att du ska såga i 45-graders vinkel, detta ger ett bättre intryck.
Hammarband - det takstolarna vilar på.

Katt eller Räv – en pinne som visar rätt avstånd vid läktning av tak
Kortling – sätts bakom gips och mellan reglar för att kunna kunna skruva upp handfat och annat på
Kvartsstav - en list som används för att täcka in exempelvis hörn
Nägla – äldre ord för att spika
Ryggåstak - innebär att innertaket ej är plant/platt utan är i en vinkel.

Skråa - spika spiken snett ner i regeln / spika i vinkel detta kan även göras med skruv (skråskruva)
Snörslå - slå/märker en linje med kritsnöre.
Smyg – fördjupningen vid exempelvis fönster.
Spackla – kallas det när du fyller upp ojämnheter i golv eller vägg
Syll – är en bottenbräda på en betongplatta, som konstruktionen sedan vilar på

Tass
– nederdelen i en takstol, det som sticker utanför väggarna.
Taknock – spetsen på takstolen
Taksprång – som av endel kallas takskägg är den del av takstolen som sticker utanför ytterväggarna.
Takstol – takets konstruktion
Tum – måttet finns inte längre men är populärt hos snickare. Tum är lika med 2,54 centimeter.
Trossbotten/Blindbotten – bär upp isoleringen i golvet

Olika virkessorter
Läkt – virke som är mindre än en regel.
Sträva - virke som används till att se till att konstruktionen inte blir vinglig.
Regel – virke som är 45 mm tjock och 45 mm bred.
Plank – virke som är mer än 170 mm brett.
Bjälke – Regel som ligger horisontellt. Fyrkantsvirke. Kallas också balk.

Detta är bara några av många facktermer. Har du funderingar eller något ord du vill att vi ska lägga till? Hör av dig i forumet.