TV4 tar tydlig ställning mot rasism, och för alla människors lika värde. Vi är för demokrati och yttrandefrihet. Det är självklart. 

Det är dock inte självklart att människor som uttrycker saker som strider mot TV4:s värderingar alltid ska bojkottas, sparkas eller göras arbetslösa. 

Vi har också en hög toleranströskel när det gäller vad som sägs i debatten i våra program. Här har vi också ett utgivaransvar som vi tar ansvar för. 

Medarbetares privata uttalande i egna kanaler måste de hantera själva. Det är inte vår sak att recensera dem. Men de kan givetvis få konsekvenser. 

I det här fallet ser vi inte att Alexander Bard kan fortsätta i Talangs jury.

Mia Lindqvist, programchef TV4