Under en tidsperiod på ca 150 år utvecklades många hybrider vilket resulterade i att ungefär 12 000 olika Rhododendron och Azaleasorter skapades.
Plantering kan ske året om, men lämpligast är sept-nov eller mars-maj. Planteringsgropen bör vara 3-4 ggr större än jordklumpen. Den uppgrävda jorden blandas med 50-70% genomfuktad torv eller liknande mullmaterial och används till återfyllningen vid planteringen.

Tänk på att rotklumpen skall vara genomvåt, även efter planteringen behövs rejält med vatten. Eventuella "förpackningar" av, till exempel, juteväv kring jordklumpen skall ej avlägsnas, endast knuten kring stammen klipps upp när plantan har placerats i gropen. Naturligtvis skall jordklumpförpackningar av andra material (ex plastkrukor, plastfolie, eller lerkrukor) avlägsnas. Man skall alltid plantera Rhododendron i samma djup som de varit planterade i innan, absolut inte djupare! Jorden kring plantan skall inte förtätas genom tramp.

Rhododendron har speciella jordkrav. Först och främst vill de ha en jord där ph värdet ligger mellan 4,5-5,5, det vill säga, kalkfattig jord. Den här typen av jord kallas ofta surjord: inte för att den är blöt, utan för att den är sur rent ph-mässigt. Det finns färdiggödslad rhododendronjord att köpa.