CAMINUL FELIX RUMÄNIEN
Familjebyar i Rumänien för övergivna barn. Jordbruk, utbildningsprogram samt arbetsträning.
www.caminulfelix.com

EFI FADDER RUMÄNIEN
Ge övergivna barn en framtid. Skola, daglig verksamhet och hjälp att integreras i samhället.
http://www.efifadder.se

HJÄRTA TILL HJÄRTA BULGARIEN RUMÄNIEN
Långsiktigt biståndsarbete för romer, fokus skolgång, hälsovård, försörjning och legala rättigheter.
http://hjartatillhjarta.se

ERIKSHJÄLPEN RUMÄNIEN
Långsiktigt arbete mot den systematiska diskrimineringen av romer, för en social inkludering i det rumänska samhället.
http://www.erikshjalpen.se

SAM-HJÄLP BULGARIEN RUMÄNIEN
Driver ett stort antal sociala projekt som barnhem, matbespisningar och fosterhem.
http://www.samhjalp.se

RÖDA KORSET BULGARIEN RUMÄNIEN
Organisationen har ett världsomspännande nätverk så kan vi hjälpa på ett sätt som ingen annan kan.
http://www.redcross.se/