Med beskrivningen "Världen, människan, tekniken" lanseras den nya kanalen som ett komplement till föregångaren TV4 Fakta. Produktionerna kommer vara mer karaktärsdrivna än i systerkanalen och presenteras av internationella starka personligheter och programledare.


Bland de välkända ansikten och varumärken som kommer att ses i TV4 fakta XL kan nämnas den gamle Monty Python-medlemmen Michael Palin som fortsätter att utforska världen på sitt originella sätt, backpackerbibeln Lonely Planets unika reseprogram och det danska magasinet Korrespondenterna som blivit mycket uppmärksammad i hemlandet.

Starten av TV4 Fakta XL innebär att TV4 Fakta, som lanserades 2005 och i dag är en av landets 15 största kanaler, får en kompletterande kanal inom faktagenren. Men i och med att kanalerna skiljer sig åt innehållsmässigt breddas också tittarbasen.


- TV4 Faktas XL:s program fokuserar på äventyr, teknik, historia och politik. TV4 Fakta är mer här och nu-berättelser från verkligheten om kriminalitet, mänskliga öden och medicin. Det har funnits en lucka i programutbudet som jag nu tycker att vi täcker upp med TV4 Fakta XL, säger Kajsa Stål.

Utbudet i den nya kanalen kommer huvudsakligen från Storbritannien, Kanada, Australien, Frankrike och Danmark. Svenskproducerade program och filmer står för cirka 10 procent av utbudet.

Alla produktioner som visas i TV4 fakta XL kommer även finnas tillgängligt på TV4 Play.