TV4 Media är ett fritt massmediebolag som ägs av Telia Company med publicistiska verksamheter i Norden och Baltikum. TV4 Media står fritt och obundet från den egna ägaren, staten, politiska partier, organisationer, och ekonomiska sfärer. Vi har ingen ledarsida eller politisk färg. 

TV4 Media värnar yttrandefrihet, pressfrihet och informationsfrihet. Innehållet som publiceras bedöms och värderas av redaktörer, producenter och ytterst av ansvarig utgivare. Vi värnar en bred och öppen debatt. Vår publicistik slår vakt om demokratin, alla människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter.

Vårt publicistiska arbete skyddas av yttrandefrihetsgrundlagar. Vi arbetar enligt de pressetiska reglerna och granskas av både lagstiftare och självsanerande system. 

Vi skyddar alltid våra källor. 


Läs mer:

Det här är TV4 och C More