Målsättningen är att gemensamt öka givarviljan till den livsviktiga cancerforskningen och sprida kunskap om cancer. Varje år får över 55 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. Bakom varje diagnos finns personens föräldrar, syskon, vänner och kollegor. Det gör varje enskilt fall till en angelägenhet för hela samhället.

Rosa Bandets nya hemvist i Sjuan välkomnas av Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh.

- Privatpersoner och företag har tillsammans gjort Rosa Bandet till något av en folkrörelse. Galan är inte bara en fantastisk insamlingsgala den är också finalen på Rosa Bandet-månaden och ett tillfälle för oss att ge något tillbaka till alla människor som bidrar till att bekämpa cancer. Att via Sjuan få samarbeta med TV4-Gruppen känns vitaliserande och jättespännande, säger Stefan Bergh.

Förutom att finalen av Rosa Bandet-kampanjen flyttar till Sjuan och hela kanalen färgas rosa under oktober vill TV4-Gruppen tillsammans med Cancerfonden ta ett större grepp kring frågan. Genom att bredda temat för galakvällen sätts fokus inte bara på bröstcancer utan alla cancerformer.

- Jag är oerhört glad över att Cancerfonden väljer att samarbeta med oss på TV4-Gruppen. Vi ser långsiktigt på det här samarbetet och jag är övertygad om att den kraft som vi, Cancerfonden och våra gemensamma samarbetspartners kan uppbåda kommer att bidra både till fortsatt stor satsning på cancerforskning och ökat preventivt arbete, säger Åsa Sjöberg, programdirektör för TV4-Gruppen.

Den kunskap och sjukvård som finns tillgänglig i Sverige idag vid en cancerdiagnos är ett resultat av flera decenniers intensiv forskning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning och finansieringen vilar helt på enskilda bidrag från privatpersoner och företag. Inget statligt stöd tillkommer.

Rosa Bandet-galan sänds i Sjuan i slutet av oktober.

Om Cancerfonden: Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. De insamlade medlen går till forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. I år har Cancerfonden avsatt 403 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Under 2012 utgjorde insamlings- och administrationskostnader 14,9 procent av de totala intäkterna. Det innebär att 85,1 procent gick till Cancerfondens ändamål.