Äng på rulle finns att köpa för olika marktyper. Nära vattnet väljer du en fuktäng. Den finns för såväl saltvattenmarker som sötvattenmarker. Den äng vi anlägger är en torräng för marker där gräs har svårt att etablera sig.
T bort stenar och ryck rötter där du ska lägga din ängsmatta. Har du haft gräs där tidigare måste det grävas bort.
Jämna till marken ordentligt, det får inte finnas några gropar. Ge sedan marken en riktig rotblöta för att ängsmattan ska ta sig. Det är viktigt att jorden inte är torr när ängsmattan läggs ut.

Har du problem med rotogräs som kirskål och kvickrot är det lämpligt att lägga en geotextilduk på marken. Då kan inte rotogräsen ta sig upp och förstöra ängen.
På geotextilen lägger du ett tunt lager sand. Kratta ytan jämn innan du lägger på de färdiga bitarna ängsmatta.

Var noga med att lägga bitarna kant i kant och trampa till i skarvarna. Tänk också på att de färdiga ängsbitarna är färskvara och därför måste läggas ut senast dagen efter leverans. Till dess ska de förvaras i skugga. Behöver du skära ut plats för exempelvis en trädstam eller en buske i den lagda mattan gör du det lättast med en kniv.
Vattna din äng en gång i veckan, tre veckor i följd så sköter den sig själv sedan. Ja, ända till augusti-september då du måste slå den med lie.
Fram till dess kommer 30-40 örter och blommor att växa, exempelvis mandelblom och liten blåklocka.