Kontakta alltid en elektriker innan du påbörjar arbetet med att sänka taket! Vissa delar av arbetet får inte utföras av privatperson utan kräver yrkesmän, i detta fall elektriker.

Minimimåttet mellan det gamla taket och det nya bestäms beroende på vilken typ av spotlight som används. Detta mått anges alltid på beskrivningen.

Så här gör du:

1. Ett regelverk av metallreglar sätts upp i taket på den nya takhöjden att fästa gipsskivorna i.
2. Mät upp på väggen i vilken höjd regelverket ska sitta.
3. Skruva fast metallreglarna (cc60). När du monterar metallreglar, använd högsta hastighet på skruvdragaren.
4. Fäst en förstärkningsregel i mitten av taket när ramen för regelverket är klart.
5. Montera reglar (cc30) runt hela takytan och fäst i ramverket.
6. Förankra förstärkningsregeln på tre ställen i regelverket för att undvika rörelse i taket.
7. Se till att elektriker kommer och drar ledningar innan arbetet fortskrider.
8. För att ytterligare förankra regelverket och försäkra sig om att taket inte ska röra sig i höjdled bör du tillverka egna fästen (av överblivet material från metallregeln som böjs och skruvas ihop) som skruvas fast i förstärkningsregeln och taket. På det viset blir taket stumt både neråt och uppåt.
9. Skruva upp gipsskivorna i ramverket (90cm x 180cm är en bra storlek.). Sätt skruvarna med ca 15 cm avstånd.
10. Avsluta med att fästa hålkärl i skarven mellan vägg och tak för att få en mjuk övergång.
11. Arbetet med att fästa downlights sköts sedan av elektrikern som utformat ett schema för var de ska placeras.