Rimligtvis vill man se lägenheten eller huset innan man kan bestämma sig för om man vill ha den eller inte. När man vet om man vill köpa den, så signalera detta till berörd mäklare, säger mäklaren Bengt Bjartorp en av deltagarna i programmet Såld på hus.

Vad behöver man ha med sig på en visning och varför?

– Skaffa ett lånelöfte först. Som marknaden har varit, med snabba puckar, har det varit oerhört viktigt att klargöra för mäklaren att man är beslutsmässig, det vill säga att man bland annat har finansieringen klar.

Vad händer när man har tittat på bostaden?

– Mäklaren ska ge dig besked om vad som händer efter visningen. Vem återkommer till vem och inom vilken tid. Mäklaren ska också rapportera till säljaren vad som hänt under visningen och få säljarens godkännande för hur fortsättningen skall förlöpa.

Hur går budgivningen till? Hur länge kan den pågå?

– Mäklarhuset tillämpar öppen budgivning och det är min förhoppning att alla mäklare gör. Det innebär en fullständig transparens, det vill säga du får samma svar hur du än tittar in på budgivningen. Rent allmänt anser jag att budgivningen skall vara så kort som möjligt, men att spekulanterna ändå måste få möjlighet att tänka till och hinna med. Budgivningar som varar i flera dagar, eller rentav en vecka, är oerhört jobbiga för alla inblandade spekulanter och säljare. Många känslor står på spel. Bäst, anser jag, är att man bestämmer en fix tidpunkt och på den genomför budgivningen. Inför budgivningen ska då mäklaren för spekulanterna väldigt tydligt, gärna skriftligt, ha klargjort hur budgivningen kommer gå till och under vilka förutsättningar som bud kommer beaktas.

När man har vunnit en budgivning – vad händer sedan?

– Om förmedlingen avser en lägenhet så ingår parterna ett avtal om överlåtelse av bostadsrätten. Därefter skickar mäklaren ett exemplar av avtalet till bostadsrättsföreningens styrelse för godkännande av den föreslagna köparen. Köparen deponerar hos mäklaren 10 procent av köpesumman som handpenning. När styrelsen godkänt köparen, utbetalar mäklaren handpenningen till säljaren. Vid den händelse köparen inte kan godkännas av styrelsen så återbetalar mäklaren den deponerade handpenningen till köparen.

Om det är en lägenhet man köpt och det behöver renoveras i lägenheten hur gör man då?

– Bostadsrättsföreningen ansvarar för vissa renoveringar av huset. Läs föreningens stadgar. Stadgarna varierar från förening till förening. Därutöver kan det finnas reparationsfonder till respektive lägenhet som kan användas för ändamålet. Hur mycket som finns i dessa beror i stor utsträckning på hur mycket föregående ägare utnyttjat dem.

Ditt bästa tips när man bjuder på en lägenhet?

– Var påläst! Känn till vad du bjuder på och sätt gränser. Låt inte känslorna skena iväg. Jag brukar säga att bostadsrättsmarknaden är bostadsmarknadens nervösa spröt! Här går allt mycket snabbare. Snabbare beslut. Snabbare upp- och nedgångar.