Varför är det så populärt att köpa boende i Thailand?
-Klimatet spelar en viktig roll, men också prisnivån på bostäder vilken ligger långt under vad de europeiska turistländerna kan erbjuda. Lägg därtill att större och bekvämare flyg gör att restiden inte längre ses som ett stort hinder. Den som även vågar sig ut från spahotellens ombonade miljö märker också att det är tryggt att röra sig i gatuvimlet och att du ofta möts med ett leende. Den som har möjlighet att tillbringa lite längre tid borta från Sverige ser snart fördelarna med en bostad i Thailand som dessutom har alla möjligheter att bli en sund investering, för både ekonomin och livskvaliteten.

Vad är största skillnaden mellan att köpa bostad i Sverige och Thailand?
- Den största skillnaden är att man inte kan låna pengar i Thailand till köp. Det måste finansieras utifrån. Dessutom kan utlänningar inte äga mark i Thailand. Marken leasas på 30 år, vilket garanteras av thailändska staten. Leasingkontrakten erbjuder som regel alltid en förlängning på 30 eller 30 plus 30 år, vilka dock är privata avtal mellan säljare och köpare utan statsgarantier. Vad beträffar insatslägenheter, så kallade condominiums, får utlänningar högst äga 49 procent av byggytan i ett sådant komplex.

Är det något speciellt man ska tänka på innan bostadsköpet?
- Tänk på att alltid ha hjälp av en jurist som kan hantera den thailändska pappersexercisen samt att få bankcertifikat på de pengar som förs in i Thailand så att de kan tas ut igen vid en försäljning. Betala aldrig ett thailändskt bostadsköp i Sverige
- Ett köp går i allmänhet till så att man via internet, annonser, bostadsutställningar eller mäklare på platsen fått upp ögonen för ett objekt som en lokal representant visar och informerar om. Det mesta som säljs är nybyggnation där många gånger endast ett visningsobjekt är byggt. Här är det viktigt att försäkra sig om att det som visas också är det som slutligen överlåts, såvida inga avvikelser har gjorts upp i kontraktet. Tänk på att det bara är kontrakt som är skrivna på thai eller engelska som är giltiga inför domstol i Thailand.
- Om du är relativt ny i Thailand kan det vara lätt att ryckas med av säljarens målande beskrivning av boendet. Men bostaden är bara en del av helheten. Ska du stanna en längre tid vill du förmodligen ha nära tillgång till de saker som gör livet bekvämt även på hemmaplan, som affärer, restauranger, kommunikationer, sjukvård och internet. Det finns en vardag i Thailand också och infrastrukturen kring boendet är mycket viktig för helhetsupplevelsen.

Hur är klimatet?

- Klimatet i Hua Hin är ett av de regnfattigaste i Thailand. Under november till och med mars regnar det i stort sett inte. Temperaturen ligger dagtid runt drygt 30 grader och på kvällarna runt 27. April och maj blir oftast varmare med hög luftfuktighet och kan kännas påfrestande för den ovane. Regnperioden under juni till och med oktober medför regn i snitt en halvtimme på eftermiddagen två gånger i veckan samt några enstaka gånger med lätt dagsregn under hela perioden.

Har du något tips till den som vill bosätta sig i Thailand?
- Som gäst i Thailand, så får du det trevligast och åtnjuter en större respekt om du accepterar och respekterar landets lagar, kultur och sociala umgängesformer och alltid försöker hålla en låg och vänlig ton, även om meningsskiljaktigheter skulle uppstå.