Fikon (ficus carica) av härdig sort kan odlas utomhus på varm plats i landets allra mest gynnsamma delar. Andra sorter och i resten av landet odlas fikon bäst i kruka. Låt den tillbringa sommaren ute på varmt, soligt ställe och vintern under tak i ungefär -2° till +10°C.

Ett inglasat uterum är också en bra odlingsplats. Fikonplantor ger frukt på unga skott. Du kan stimulera fram fler nya skott genom beskärning. Den görs lämpligast på senhösten sedan bladen fallit. Korta in årets skott och gallra bland de äldsta. Vattna sparsamt på vintern men rikligt under sommaren. Från vår till höst behövs också regelbunden näringstillförsel

Fikon är ju ett lövfällande träd så det kan även övervintras i mörker. Men det är då viktigt att krukan står frostfritt och kallt, helst inte över plus fem grader. Huvudsaken är att trädet får en kylig viloperiod över vintern. Inomhus i normal rumstemperatur stressas plantan och riskerar att få svårbehandlade angrepp av spinnkvalster

Redan på romarrikets tid odlades fikonträd och de ömtåligare citrusträden i krukor, som faktiskt också togs in för vinterförvaring. Antikens trädgårdsmästare var långt före sin tid. De hade även kläm på hur man dränerar jorden med stenar, lerskärvor eller snäckor i botten av både krukor och rabatter.
Tillsammans med korn och vete hör fikon till människans allra första grödor

Det gäller att skörda fikonen exakt när de är mogna, när de hänger ner och har börjat mjukna. Fikonet ska likna en änkas öga och en tiggares kappa, är ett gammalt talesätt. Med det menas att när det nästan droppar ur fikonets öga och skalet har blivit lite skrynkligt, då är det dags att skörda
Vattna bara ytterst lite på vintern när fikonträdet befinner sig i vila.
Ta fram trädet på våren och låt det försiktigt vänja sig vid ljuset om det har förvarats mörkt.

Plantera om vartannat-vart tredje år på våren i en stor kruka eller i en inplastad lövkorg. Glöm inte dräneringslagret i botten. Toppa krukjorden med ett fem cm tjockt lager kogödsel varje vår.
Beskär trädet på våren för att få ett kompaktare växtsätt. Ta bort skadade grenar och sådana som korsar varandra samt kapa grenar som är långa och kala, cirka fem cm från stammen.