Innan du beställer en ny dörr, så tänk på att storlekarna alltid anges i modulstorlek som egentligen inte ger dörrens storlek, utan storleken på hålet i väggen. Dubbelkolla därför alltid med din dörrleverantör så ni menar samma mått!

Lycka till!

1. Sopa rent tröskeln och använd ett vattenpass för att kolla så underlaget är vågrätt. Lägg en isoleringsremsa där karmen sedan skall ställas på.

2. Ta bort dörrbladet från den nya karmen och om hål ej är gjorda för karmskruven så borra dem nu. Dimensionen beror på vilken karmskruv man använder. Vi använder oss av en karmskruv där man slipper använda kilar, utan justerar helt enkelt en hylsa. Med denna skruvar man först in hylsan i karmen från utsidan.

3. Ställ in karmen i dörröppningen. Börja skruva ut hylsorna så det är ungefär lika stor glipa runt om. Mät sedan med vattenpass så att dörren är i lod på alla sidor. Är den inte det så använd skruvdragaren eller t-nyckeln för att justera hylsorna tills dörren står perfekt.

4. Det är viktigare att dörren står i lod än att den följer panelen. Gör den inte så kommer dörren antingen vilja stänga eller öppna sig själv.

5. Kontrollera diagonalen i karmen. Detta görs lätt med hjälp av två träribbor som läggs omlott. Kontrollera också det invändiga måttet på karmen med en måttstock. Mät uppifrån och ner och försäkra dig om att måttet är detsamma överallt. Om något inte stämmer - justera hylsorna.

6. Häng i dörrbladet och kontrollera så att man kan öppna och stänga utan problem. Springan runt dörrbladet skall vara lika stort runt dörren, cirka 2 mm på sidorna och 5 mm undertill.

7. Använd en spackelspade för att dreva runt om karmen. Gör detta från bägge sidor och använd diffusionstät isolering på sidan som vätter innåt. Sätt i en bottningslist och elastisk fogmassa på rumssidan.

8. Spika fast listerna runt om karmen och glöm inte att montera en tröskelplåt.