Så gör du
- Skaffa en bra mundering som är bekväm och som passar för det du ska göra. Är det väldigt dammigt och smutsigt kan du köpa munskydd, finns på apotek och byggvaruhus. Se till att ha på dig skor som klarar underlaget.

- Börja inte med att skaffa förvaring, du vet först efter städningen hur mycket du kommer att ha kvar.

- Om det är väldigt stökigt - börja med att grovröja och ta omständligare finputsning när det andra är klart, annars tappar du fart. Att dammsuga och torka av ytor eftersom går dock rätt så snabbt.

- Gå igenom ett rum i taget och se till att få arbeta ostört. Förbered mackor eller sallad så att du inte behöver avbryta rensningsarbetet. Ha penna och papper på dig, du kommer säkert att behöva skriva ner saker som måste åtgärdas eller köpas. Då gör du klart det du ska istället för att börja med något annat medan du kommer ihåg det.

Lite i taget
- Dela upp arbetsmomenten så känns uppgiften mindre övermäktig. En tidsgräns kan fungera sporrande eftersom det sätter fart på dig och gör målet tydligare.

- Har du svårt att slänga saker? Ta hjälp av en vän som tydligare kan se vad som kan slängas respektive sparas. Välj någon som inte kritiserar dina saker eller tvingar dig att slänga något.

Sortera
- Placera allt du hittar i olika högar som kan benämnas Spara, Släng, Ge bort, Placera någon annanstans, Sälj, Arkivera, Lämna tillbaka och Fundera på. Lägg alla saker som ska sparas och som hör ihop i en och samma hög.

- Låt dig inte uppslukas av gamla brev, tidningar, album eller dagböcker. Koncentrera dig på att göra en grövre rensning för att senare ägna dig åt en mer detaljerad sådan.


Källa:
Röj och rensa
Författare: Nina Strandberg
Förlag: Semic
Här hittar du boken »