– Den risken är väldigt liten då man ofta spolar i okynne när man slängt ett papper eller snyter sig i papper som man slänger i toaletten och sedan spolar.

Leif Ohlsson,
Comfort