Materialguide:

- Mjuka tygbrukar
- Sandtetra med nålar
- Kartongbit
- Ett ritpapper
- Trälim

- Blompinnar, 5 millimeter diameter.
- 20 centimeter tunn rak trälist som ryms under askarnas botten.
- Borrmaskin och en 5 millimeter borr.
- Såg
- Skalpell eller sax.
- Sandpapper.
-Hobbyfärg och pensel

Så här gör du:
Ask

1. Mät ut var du vill ha det avdelade facket och hur högt det ska vara. Skär därefter ut det i kartong.
2. Klipp fyra remsor av vanligt papper. Limma remsorna vid kartongens kortsidor och limma sedan in kartongen vid askens innervägg.
3. Mät och räkna ut hur många trådrullepinnar du får plats med.
4. Såga till blompinnarna i lika långa bitar som asken är hög inuti. Jämna till kanterna med sandpapper.
5. Ta fram din trälist och borra 5 millimeters hål genom den med cirka 3 centimeters mellanrum.
6. Såga sedan listen till små klossar med ett hål i mitten. Jämna till kanterna med sandpapper. Limma fast en kloss vid ena änden av varje pinne och låt torka.
7. De askar vi använt har en 2 centimeter bred luftspalt under botten. Den använder vi när vi fäster trådrullepinnarna. Rita på botten var pinnarna ska sitta och borra 5- millimetershål genom botten. Har du en vanlig ask som står direkt på bordet limmar du fast klossarna med pinnar inuti på askens botten i stället.
8. Droppa lite trälim på ovansidan av varje kloss och tryck sedan pinnarna genom hålen i botten. Låt torka. Måla sedan askens insida med hobbyfärgen.

Innerfack

1. Mät askens innerdiameter och insidans höjd.
2. Skär ut två bitar av kartong och gör en skåra i kartongbitarnas mitt.
3. Trä den ena biten över den andra som ett kryss och ställ ner det i asken.
4. Limma fast krysset, låt torka och måla sedan askens insida med hobbyfärgen.