Rätt skruv

Använd alltid rätt skruv till rätt material du skruvar i. Fråga din handlare och improvisera inte. Du riskerar alltid att förstöra materialet du skruvar i.

Rätt skruvmejsel

Var noga med att använda en skruvmejsel som är så nära skruven i storlek som möjligt. Använder du fel storlek finns risken att du förstör materialet du skruvar i, eller skruven.

Sortera skrivarna

Förvara inte alla skruvar löst i verktygslådan. Du kommer aldrig att veta vad som är vad. Köp en fiskelåda, det är ett smart sätt att sortera skruvarna. Märk varje fack med mått och ändamål. Sortera plugg efter samma princip.

Olja knepiga skruvar

Om skruven är svår att få in, olja in den en aning. Men inte för mycket.

Hamra aldrig

Hamra eller slå aldrig på skruvhuvudet. Många gör det när de får problem att dra in skruven. Det är bättre att borra en aning i materialet innan du börjar dra in skruven.

Koll på elledningarna

Om du skruvar i väggar är det viktigt att du har en karta över elledningarna. Att skruva eller borra i en ledning är livsfarligt.

Återanvänd gamla skruvar

Ta vara på gamla skruvar som du lossar. De är ofta i gott skick och helt möjliga att återanvända.

Silikon i skruvhålet

Om du skruvar i våtutrymme, se till att spruta in lite sillikon i hålet innan du pluggar och skruvar.

Skyddsglasögon

När du skruvar i tak ska du använda skyddsglasögon.

Låt skruvdragaren jobba

Om du använder skruvdragare, låt den göra jobbet och tryck inte i maskinen i väggen.