Det finns två typer av ogräs: en som sprider sig via frö och en som sprider sig via frö och rötter. Gemensamt för de båda ogrästyperna är att ta hand om dem så tidigt som möjligt. Växer roten sig fast kan det vara svårt att få bort hela. Låter man fröogräs blomma och frö av sig har man ogräs i jorden flera år framöver.

Det finns många verktyg att välja på men lättast är att ta de som har långa skaft. Nedan följer bra tips på verktyg till ogräsrensning:

Klohackan är bra då den kan rycka bort stora ogräs.

Skyffeljärn används när ogräset sitter strax under jordytan och man skjuter det framför sig. Låt gärna ogräset ligga kvar då det ger näring och jord.

Bygelhackan drar man mot sig och kan vara bra för den ovane ogräsrensaren. Bygelhackan är bra när ogräs ska rensas nära inpå andra växter då den är slät i ytterkant.

Mellan stensättningar och grusgångar kan specialverktyg vara användbara. Värmepistol fungerar när det inte är stora ytor, gasolgrillen kan användas vid större ytor genom att fästa en extra slang och handtag på.