- Beskär dina rosor när björkträden har musöron - inte innan.

- Gödsla tidigt på säsongen med kogödsel eller chrysan och ge dina remonterande sorter lite mer gödning till midsommar så att de orkar blomma en gång till.

- Skydda dina klängrosor med juteväv så att de inte vaknar för tidigt på våren.

- Klipp bort alla överblommade rosor så främjar du nya blommor.

- Kupera upp jord kring rosorna på hösten så klarar de vintern bättre.

- Samplantera rosor och perenner - det finns så många bra sällskapsväxter till rosor!