Vad är en vanlig fråga du får i ditt arbete?

–De flesta frågor kommer på höstkanten då folk undrar om det är försent att måla om fasaden.

Och när är det försent?

– Ett bra mått är att kolla på termometern istället för kalendern. Temperaturen får aldrig understiga fem plusgrader.

Vad är det vanligaste felet som folk gör när de målar själva?

– Det vanligaste är nog att folk målar andra gången för tidigt. Då stängs lösningsmedlet in och man kan få problem. Har man tur blir torkningstiden längre, men ibland uppstår även blåsor i färgen.

Är en ny eller använd pensel att föredra?

– Historiskt sett var penslarna väldigt personliga. Målarna vårdade då sina penslar väl och såg till att slita in dem på rätt sätt. När folk köper billiga penslar tycker de att de kan kosta på sig att använda nya hela tiden, men nu börjar det komma mer och mer kvalitétspenslar som folk helt enkelt tycker att de inte har råd att slänga, vilket givetvis är att föredra.

Vad är viktigt att tänka på när man målar på tapet?

– Som med all målning är det väldigt viktigt att man måste ha fast underlag! Väldigt vanligt är att tapeten inte sitter bra överallt, och målar man då på detta riskerar man att det blir blåsor när tapeten sväller. Ett bra sätt att hitta lössittande tapet är att dra med handen på väggen och lyssna efter det dova ljud som uppstår om det är luft bakom. Hittar man lösa bitar river man helt enkelt bort dessa och spacklar över eventuella skarvar som uppstår.

Hur gör man för att måla över en strukturtapet?

– Har man tur så är tapeten en strukturvinyl. Dessa är delbara och går att riva bort strukturen på innan man målar. Har man otur har man en "Helsinkitapet" och denna går inte att dela. Lösningen är då att antingen bredspackla hela väggen, vilket är ett både svårt och tidskrävande jobb, eller så kan man använda en så kallad "återställartapet", som man helt enkelt tapetserar över strukturtapeten för att få en slät yta.

Vad skall man tänka på när man målar tak?

– Vanligaste felet folk gör är att man har för lite färg på rollern. En tumregel är att för varje doppad rulle skall färgen räcka till en yta lika bred som rollern och cirka 2,5 meter lång. Man skall också tänka på att alltid måla i samma riktning. Genom att först grovfördela färgen och sedan gå tillbaks och rulla åt ett håll slipper man "toppar" i färgen som pekar åt olika håll och gör att taket upplevs som flammigt.

Hur ofta bör man måla om fasaden?

– Ja, det är ju väldigt olika beroende på hus och material. Man kan säga med ungefär 5 - 15 års intervall, där lasyrfärgerna är de som behövs målas om oftast. Man kan varje år göra en koll och leta efter sprickbildningar eller andra tecken på torkning som tidigast uppstår runt fönster eller vid skarvar. Man kan ha i åtanke att södersidan och andra väderutsatta sidor behöver målas om tidigare än de andra.

Vad blir kostnaden på ett medelstort hus ungefär?

– Detta är också väldigt olika från hus till hus. På ett standardhus ligger materialkostnaden på ungefär 30 000 kr, tar man in hantverkare så brukar man säga att materialkostnaden är ungefär 25-30 procent av totalkostnaden. Anledningen till att man bör ta in hantverkare som gör jobbet är att de har koll på material och konstruktioner, och framför allt för att man får en garanti på att jobbet är väl utfört.

Går det att göra något åt en rostig yta, till exempel en grind?

– Att metallytor är rostiga är inte alls ovanligt och behöver heller inte vara negativt. Oftast är det bara lite ytrost och det är inga som helst problem. Precis som med allt annat gäller det att ha ett fast underlag för att få färgen att fästa. Borsta bort allt löst och använd sedan en färg avsedd för järn, då får man en rostskyddad yta.